D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : e_izzolampa.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az elektromos izzólámpa
B e s o r o l á s i   c í m : Elektromos izzólámpa
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Noel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Simon Noel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Elektrotechnika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : izzólámpa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektromágnesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdaságosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Edison, Thomas Alva (1847-1931)
V I A F I d : 66552944
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : AZ ELEKTROMOS IZZÓLÁMPA FELTALÁLÓJA A ma használt izzólámpa őse feltalálójának hivatalosan Thomas alva Edisont tekintik, rajta kívül még ~20 feltaláló találta fel az izzólámpát, de csak Edisonnak sikerült először megfelelően nagy vákuumot elérnie, valamint az ő izzólámpái gazdaságosan üzemeltethetőek voltak a központosított elektromos hálózatról. MŰKÖDÉSE, FELÉPÍTÉSE Elektromos szempontból az izzólámpa ellenállás, ezért feszültséggenerátorról is üzemeltethető. Az izzólámpák leggyakrabban körtére emlékeztető üvegburából és menetes vagy szuronyzáras fejből állnak. A burában középen egyszeresen, vagy kétszeresen spirálos volfrám-szál van, volfrám vagy mobildén tartókra felfüggesztve. A burában kisebb teljesítményű izzóknál vákum, nagyobbakban argon, illetve nitrogén gáz van. Elektromágneses energiát sugároz ki, főként az infravörös és kisebb részben a látható fény tartományban. HALOGÉNLÁMPA A halogénlámpa is izzólámpa, a hagyományos izzótól annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű kvarcüvegből készült bura veszi körül, amennyiben kis mennyiségű halogén elem található. A halogénelemek jelenléte javítja az izzók fényhasznosítását és élettartalmát. ÚJABB TECHNOLÓGIÁK 1980-as években fejlesztették ki az izzólámpák helyettesítésére a kompakt fénycsöveket. E fényforrások (a minőségi típusok) élettartama akár 10...15-ször nagyobb, mint a hagyományos izzóké, energiaigényük - azonos fényáram mellett - az izzók energiaigényének kb. 20%-a. Színvisszaadásuk jó, meleg- és hidegfényű kivitelben is kaphatók. Utóbbiak még takarékosabbak. Az izzóval szembeni legnagyobb hátránya a magasabb ára. EU HATÁROZAT Az EU az éghajlatváltozás kihívását, a környezetvédelem és az energiatakarékosság szempontjait szem előtt tartva 2008. december 8-án a nagy energiafogyasztású, hagyományos izzólámpák fokozatos kiszorítását javasolta (az Európai Bizottság 2009. március 18-án végelegesen jóváhagyta a határozatot).
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arató András: Modern fényforrások: Jó ez nekünk?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna