D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_allami_operahaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Állami Operaház
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Állami Operaház
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tahy
U t ó n é v : Réka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Ybl
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1814-1891
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tahy Réka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoreneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világörökség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A homlokzat A sarkokat Stróbl Alajos márványszfinxe díszíti. Az előcsarnok Különböző színű nemesmárvány burkolatok Az épület 1875. Október 11-én kezdődött az építkezés A díszlépcső Az Operaház legszebb része A foyer (büfé) Aranyozott mennyezetén kétoldalt Dionysos születését és neveltetését, középen pedig diadalmenetét festette meg Vastagh György. Királylépcső Dalszínház utcai kocsifeljárótól egy elkülönített útvonal Operaház Két tűzeset - kevés kár Magyar Állami Operaház Ybl Miklós tervezte - neoreneszánsz épület 1884. szeptember 27-én ünnepélyes megnyitó, melyen I. Ferenc József császár is részt vett 1980-1984 rekonstrukciós munkák Mészkőből faragott főhomlokzat Enyhén ferde földszint - monumentális épület külső Büfé ablakai előtti fülkékben a négy múzsa A felső teraszt tizenhat zeneszerző szobra díszíti Aranyozott dongaboltozat - 8 márványoszlop Kazettáiban Székely Bertalan- Kilenc múzsa festmény Than Mór kilenc téglalap alakú festménye a Zene ébredését és diadalát ábrázolja A lépcső az I. emeleti szalonokhoz vezet Székely Bertalan-terem Fő dísze Székely Bertalan meztelen puttókat ábrázoló fríze, "A négy évszak". Vörös szalon Nevét tölgyfaborításáról és meggyszínű selyemkárpitjairól kapta. Ez a középső díszpáholyhoz tartozó fogadóterem A nézőtér A nézőtér patkó alakú, háromemeletes Vörös-arany színvilág, mennyezetfreskóval, bronzcsillárral A festészeti munkákat Lotz Károly készítette Sissi páholy A legenda szerint a magyar királyné innen nézte az előadásokat. Ez az a hely, ahonnan mindent jól látni, de a páholyban ülő rejtve maradhat, a kíváncsi tekintek elől. Az Operaház múzeuma Az Operaház emlékgyűjteménye 70 éves múltra tekinthet vissza Az első kiállítás 1930 októberében nyílt meg Falait híres operaénekesek nagyméretű portréi díszítik. Az épület legtökéletesebb együttese Az üzemház 1972-től épült, 81-ben lett kész Opera kampány A két ház (Operaház, Erkel színház) költségvetése évi 9-10 milliárd forint Budapesti Operabarátok egyesülete Rendezvények- Operabál 500 000 Fő/ év Erkel színház 1911. december 8-án nyílt meg, 3100 néző befogadására készült - Népopera A háború után filmmoziként funkcionál 1949-ben átépítették- 1819 ülőhely maradt 1951-ben került a Magyar Állami Operaház fennhatósága alá 1953-ben vette fel az Erkel színház nevet. 2007-től 2013-ig zárva Jegyárak Marketing Modern megjelenés Szóróanyagok Operaház kisfilm Cannes-ban két díj Felújítás Operaévad után 3 hónapos leállásokban alap felújítások Eiffel csarnok-próba centrum,díszlet raktár 2017-2018-tól két éves zárvatartás Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : M. kir. opera
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Opera, részlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 44
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 45
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna