D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : honfoglalas_kori_viselet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honfoglalás kori viseletek
B e s o r o l á s i   c í m : Honfoglalás kori viseletek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Dóri
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-03-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Oláh Dóri
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honfoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : viselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ékszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Női viselet Férfi viselet Honfoglaláskori viseletek Felső viselet Alsóruha Fej- és hajviselet Csizma Ékszerek Kazak: Háromnegyedes hosszúságú, hátul és kétoldalt derékig felvágott ujjaskabát. Bő, csizmába szorított nadrág fölött viselték. Kaftán: Elöl nyitott volt és gombok tartották össze. Szegélyét gyöngyökkel és fémdíszekkel ékesítették. A derekukon övet hordtak. A szegényebbek egyszerű, vászonból, posztóból vagy gyapjúból készült ruhát viseltek. Pendely Csüngős és korongos párta: széles pántokból állt, melyekről csüngősor fügött a homlokra teteje lehetett nyitott és zárt is Hajfonataikba gyöngyöket, fémkarikákat, kagylókorongokat és átfúrt fémpénzeket fűztek. A páros korongos varkocsdíszeket aranylemezekből készítették és növényi, illetve állati motívumokkal díszítették. A nők, alacsony szárú veretes csizmákat viseltek, alá pedig vastag harisnyát húztak. A lábbelik többnyire bőrből készültek, de használtak nemezcsizmákat is. A női csizma színének is jelentősége volt, ezt népi szokásaink is őrzik: "Piros csizma táncba való, sárga csizma sárba való." A női ékszerek nagyon díszesek voltak: állatok, természeti motívumok és mitológiai elemek egyaránt megjelentek rajtuk. A "kalandozások" során megszerzett ékszereket nem használták, ezek beolvasztásra kerültek. A legjelentősebb hajfonatdíszeik a korongok voltak, melyeken többnyire az életfa magaslott, de ismerünk sas- és turulábrázolásokat is. Fülbevalóik leginkább S-végű karikák és a bogyósoros fülbevalók voltak. A honfoglalás kori sírokból gyöngyök is előkerültek, ezeket azonban nem felfűzve hordták, hanem ruháikra varrták őket. Nyakpereceik sodrott huzalokból készültek, végükre akasztót és hurkot erősítettek. Kedvelték a félholdas csüngőket. Gyakoriak voltak a "kígyófejes" karperecek, ezeknek a végére tátott szájú szörnyeket készítettek. Egyszerű gyűrűket használtak, melyekben a kövek rontások ellen óvtak. Kar- és láb fémszalagjaik az ingujj és a nadrág szárainak összefogására szolgáltak. Felső viselet Alsó ruházat Cipők Kiegészítők Ing: Felálló nyakú, kender- vagy lenvászonból készült dísztelen inget hordtak, melyet a csuklójuknál ezüstpánttal szorítottak le. Kaftán (szkíta kabát): Bőrből vagy textilből készült ujjaskabát. Derékban övvel átkötötték vagy gombsort varrtak rá. Hátul és kétoldalt is fel volt vágva a lovaglás miatt. Nemesfém veretekkel vagy érmékkel díszítették. Szokmány: vastag, durva gyapjúból készült bő ruhadarab. Kisbunda: Lepelszerű, ujjatlan felsőruha. Vászonlepel: oldalt összevarrták és derékon megkötötték. A felső ruha alatt teljes alsóruházatot viseltek. Ennek divatját a magyarok hozták be Európába. A férfiak szűk alsónadrágját, zsineggel húzták össze és derékon megkötötték. Csizmába befogott bő nadrágot is használtak. Rövidszárú, puhatalpú, mokaszin-szerű csizmát hordtak. A földművességgel foglalkozók, munkájuk miatt keménytalpú csizmákat viseltek. Veretes öv: A szabad ember jelképe, a társadalomban elfoglalt helyét határozta meg. Aranyozott és arany- vagy ezüstdíszekkel vert díszes öveket hordtak. Az ifjakat szertartással, "felövezéssel" avatták férfivá. A szablya, a tegez, a tarsoly, az íj és a kés az övről lógtak le. Tarsoly: Nemezből, textilből vagy bőrből készült. A tűzszerszámokat tartották benne. Díszes fedőlapot készítettek hozzá: életfa-ábrázolások, növényi és állati motívumok, mitológiai ábrák. Szablya: 70-90 cm hosszú, egyélű, görbe kard. Tegez: bőrből, fából vagy vászonból készült, nyilakat tartottak benne. Köszönöm a figyelmet! A szerző további prezentációi: Dóra Oláh
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilágyi Noémi: A honfoglaló magyarság művészete és életmódja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna