D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : andrassy_kastely.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tiszadobi Andrássy-kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Tiszadobi Andrássy-kastély
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Király
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Király Noémi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, id. (1823-1890)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tiszadob
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A tiszadobi Andrássy-kastély - Épült: 1880-1885 - A kastélyt id. Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar Monarchia első külügyminisztere építtette. - A kastély a Tisza partjához közel, magaslaton épült, így kiemelkedik a Tisza árterének lapályából. -A kor ízlésének megfelelően az épület homlokzata előtt külön előparkot létesítettek, nyírt bukszusokkal, tiszafákkal, közepében Fadrusz János szép szobrával. - A park területe a második világháború után csökkent. - Egy projekt miatt 2009-ben kapott 1,738 milliárd forint európai uniós támogatást, mint az észak-alföldi régió kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztése. - A felújítási projekt 2014 júniusában befejeződött. A belépőt a terazzó-padló szép kartusában megjelenő Andrássy-címerállat, az arany oroszlán fogadja. A kastély felújítása A kastély felújítás előtt A főlépcső csarnoka Hall Nemcsak közlekedőtér, például a vendégek bevezetésének helye, hanem társasági-közösségi terem is, amelyet gazdagon és változatosan bútoroztak be. A hall kőből épített kandallóján gót betűs latin felirat: "fidelitate et fortitudine" a család jelmondata (hűség és bátorság) olvasható. "A hallban ittuk meg az ebéd utáni török kávét. - írta Katus grófnő - […] Nem meglepő, ha ebéd után a szó szoros értelmében felkelni is alig tudtunk, és nagy nehezen vánszorogtunk át a hűvös hallba, olyasformán, mint az óriáskígyó, amely egy egész őzet nyelt le, leroskadtunk a puha kerevetre, a számtalan párna közé, és képtelenek voltunk moccanni is." http://www.tiszadob.info/multimedia/60-az-andrassy-kastely-a-felujitas-eltt.html A kastély felújítás után Képek Köszönöm a figyelmet :D
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tiszadobi kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna