D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : feszty_korkep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Feszty Árpád: Feszty-körkép
B e s o r o l á s i   c í m : Feszty Árpád: Feszty-körkép
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ruba
U t ó n é v : Nikoletta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ruba Nikoletta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : panorámafestészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : panorámakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nemzeti Történeti Emlékpark
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Feszty Árpád (1856-1914)
V I A F I d : 67290605
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ópusztaszer
G e o N a m e s I d : 716791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Feszty Árpád: A magyarok bejövetele Feszty Árpád 1891-es párizsi tartózkodása alatt, Detaille és Neuville napóleoni csataképének hatására felbuzdulva ő is hasonló elképzeléssel állt elő. Először a bibliai Özönvíz legendáját akarta megfesteni, de apósa Jókai Mór javaslatára végül is a magyarok bejövetele lett a festmény témája. Különlegessége, hogy körkép. Méretei is kirívóak 15 méter magas, 120 méter széles. A képen több mint 20 magyar festő dolgozott, köztük: Mednyánszky László Újváry Ignác Spányi Béla Olgyai Ferenc Legfőbb támogatója viszont Jókai Mór volt. Feszty Árpád Mednyánszky László Spányi Béla Jókai Mór A kép a tervezett két év helyett három év alatt készült el. Óriási volt az érdeklődés, mely a budapesti millenniumi kiállítás egyik legfőbb attrakciójának számított. A II. világháborúban a fővárost ért egyik bombatámadás során a körkép épülete és a festmény is károkat szenvedett. Az 1970-es években határozat született a Nemzeti Történeti Emlékpark építéséről Ópusztaszeren. Megkezdődtek a restaurálási folyamatok, és a körképcsarnok építése is. Feszty alkotása 1995-től újra az eredeti szerepét tölti be, a ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark fő attrakciójaként. Mely azóta is várja látogatóit. Árpád fejedelmet magáról mintázta. A táltos modellje állítólag Feszty felesége volt, Jókai Róza. "Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv." Jókai Mór
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Feszty-körkép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna