D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : agy_betegsegei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az agy betegségei
B e s o r o l á s i   c í m : Agy betegségei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Diána
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Diána
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : agy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyi betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyvelőgyulladás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Parkinson-kór
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elbutulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gutaütés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyvérzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Creuzfeldt-Jakab-kór
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : AZ AGY BETEGSÉGEI Az agyvelőgyulladás (latin encephalitis) az agy heveny (akut) gyulladásos állapota. A tünetek közé sorolható a láz, álmosság, fejfájás, nyakfájdalmak, eszméletvesztés (latinul coma) és bénulás. Súlyos életveszélyt jelentő megbetegedés. A Parkinson-kór vagy (reszketéses hűdés) egy Parkinson-betegségként is ismert olyan lassan előrehaladó degeneratív idegrendszeri betegség, amely a törzsdúcokat érinti. Alapvetően az egyik a dopamin termelődésének elégtelensége okozza. Ez kihat a beteg egyensúlyára és izommozgására. A beteg merev, arca érzelemnélküli, járása és mozgása általában lassú, bizonytalan, erőltetett, reszketeg. A kór okozói pontosan nem ismertek. A genetikai hajlam - egyebek mellett - nagyon meghatározó lehet. Erre utal az is, hogy az esetek legnagyobb részében a betegség - idős korban - látszólag minden ok nélkül jelenik meg. (Kiváltó okként sok minden szerepelhet: az idegrendszer vérellátásának zavara, gyógyszerek stb.) A Huntington-betegség egy öröklődő, genetikai alapú, gyógyíthatatlan, neurodegeneretív kórkép, aminek okozójaként a genetikusok a CDG kiterjedésére mutatnak. Akaratlan gyors görcsös mozdulatokban nyilvánul meg először az arc egyik oldalán, ami hónapok illetve évek múltával a végtagok felé fejlődik. Ezt felmérgesedésre való hajlam (iritabilitás) eszmei degeneráció, egyéniségváltozás, emlékezetvesztés követ. A betegség kezdete után 10-20 éven belül halálos. Alzheimer-kór, vagy Alzheimer-betegség súlyos progresszív degeneratív betegség, ami főleg a homloklebenyt és a halántéklebenyt támadja. Tüneteit kognitív és nemkognitív csoportra osztható: Kognitív tünetei, zavarai: emlékezeti, végrehajtó működési, cselekvéstervezési, döntéshozatali, figyelmetlenségi, folyamatossági, beszéd, tárgyfelismerési, személyfelismerési zavarok és gyakorlati tudásvesztés Nem-kognitív tünetei, zavarai: szorongás, félelemérzés, depresszió, hallucinációk, téveszmék, nyugtalanság, mozgástörekvés, agresszivitás, személyiségváltozás, járászavar Agyi érkatasztrófa, a köznyelvben gutaütés, szélütés, az agy elegendő oxigén-dús vérrel való ellátásának (sokszor katasztrofális) lelassulásából eredő működészavar, ami főokaként a vérellátó erek, érelmeszesedés okozta eldugulásának, vagy az ezáltal megkeményedett véredényfal megreped(ez)ésének következményeként előálló működészavar. A tünetegyüttes több okból is kialakulhat. Az agy, gyors beavatkozás nélkül bénulást, de még halált is okozható vérellátási hiányának két főfajtáját különböztetünk meg: az agyat oxigénezett vérrel ellátó véredény eldugulása iszkémia, trombózis következtében, vagy pedig artériális embolizáció, vagyis érfalrepedés által okozta vérzés. EGYÉB AGYI BETEGSÉGEK: # demencia # fejfájás # Creutzfeldt-Jakob-szindróma # Sclerosis multiplex
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Agy Betegségei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Creutzfeldt-Jakob-kór
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna