D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : joshua_tree_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Joshua Tree Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Joshua Tree Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Boglárka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-12-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szűcs Boglárka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fauna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : turizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kalifornia
G e o N a m e s I d : 5332921
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Története Földrajza Növényvilág Egyéb látnivalók Turizmus Állatvilág A park hat legyezőpálma-oázisa gazdag állatvilágnak ad otthont. A parkot más-más madárfajok látogatják télen és nyáron. Az állandó fajok közé tartoznak: a gyalogkakukkok, a selymesmadarak, az aranycinegék, a kaktusz- és a kövi ökörszemek, az üregi bagoly, a Le Conte-gezerigó, a Gambel-fogasfürj a prérisólyom A Joshua Tree Parkot 1936. augusztus 10-én alapították, és 1994-ben nyilvánították nemzeti parkká. Kétféle sivatagtípust foglal magába: Colorado (a park alacsonyan fekvő, forró, száraz keleti része) Mojave-sivatag (a magasabb, hűvösebb, nedvesebb nyugati része) Különleges természeti képződmények: gránitgömbök eróziós legyezők megtekinthetők a meteorzáporok Joshua Tree Nemzeti Park A Mojave-sivatagban olyan speciális klíma alakult ki Ez kedvező életkörülményeket nyújt a park névadóinak, a Joshua-fáknak (Yucca brevifolia) Így egész erdőket alkotva tenyészik a parkban 1220 méter magasban hűvös, borókával benőtt kanyonok vannak A Colorádóban elsősorban kreozotcseje, okotillo és a hatalmasra megnövő cholla-kaktusz A park sziklafestményeket és mintegy ötszáz régészeti helyet is véd köztük ötezer évre visszanyúló emberi településeket többek közt: a piton, chemehuevi és a cahuilla népcsoportokét A legközelebbi város Twentynine Palms, amely háromórányira fekszik Los Angeles-től A park sziklái közül sokat el is neveztek: a Jumbo Rock elefántot, a Skull Rock pedig koponyát formáz Joshua-fákkal szegélyezett út vezet a majdnem 1600 méteres magasságban lévő Keys View kilátóhoz mesés Coachella-völgyre nyílik kilátás A park gyönyörű táborhelyekkel, a környéken sok vendégházzal és hotellel várja látogatóit USA, California Elhelyezkedése Térkép A parkban láthatók még: kanadai vadjuhok, csörgőkígyók, vörös hiúzok, kaliforniai szamárnyulak, kengurupatkányok, madárpókok, skorpiók valóságos felhőket alkotó vándorlepkék Prérisólyom Vörös hiúz Joshua-fa Cholla-kaktusz A nemzeti park sziklái A Skull Rock A Keys View kilátó Skorpió
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lengyeltóti Bence: Everglades nemzeti park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Joshua Tree Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna