D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : videoformatumok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Videoformátumok
B e s o r o l á s i   c í m : Videoformátumok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bene
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bene Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Számítógépes grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : videó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : videotechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kezelőprogram
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Videoformátumok Konvertálók Avi - Audio Video Interlave File MOV - Apple QuickTime Movie Format 3GP, 3G2- Third Generation Partnership Project WMV - Windows Media Video SWF - ShockWave File DIVX Kidolgozója a Microsoft. Eredeti bemutatása 1992. novembere a Video for Windows program részeként. Kötegelt, illetve csomagolt videoformátum, amely tárolja a különböző kodekek által leírt képi, illetve hangadatokat. Általában kisebb tömörítési aránnyal, mint a hasonló formátumok. Az eredeti AVI fájl nem tartalmazott semmilyen képtömörítési technikát, de a modernebb beépülő technikák már megtették ezt a lépést, így az AVI is kicsit tömörebb lett, de ez problémákat okozhat például asztali lejátszó eszközöknél. Az AVI fájltípust a legtöbb rendszer támogatja. Kidolgozója az Apple, 1991. december. A MOV egy általánosan használt videotömörítési és lejátszási formátum, amelyet az Apple Computer saját tömörítési eljárással dolgozott ki. Hozzáférhető mind az Apple, mind a Windows plarformokon. DIVX FLV - Flash Video Format Kidolgozója az Adobe System, 2002-ben, a Flash Player 6-os verziójában. Bár léteznek önállóan is az FLV-fájlok, de inkább beépített formátum, weboldalakban, alkalmazásokban. Ezt használja a Youtube, a Videa.hu is. MPEG - Motion Picture Experts Group nevű szakértői csoport által kidolgozott egyik legelterjedtebb videótömörítési formátum. Szabványok: MPEG-1 (1993): Ez volt az legelső hang- és videó MPEG tömörítési eljárás. Alapvetően arra tervezték, hogy a mozgóképeket és a hangot Video CD-re kódolja. MPEG-2 (1995): általános felhasználási területe a hagyományos televíziós adások sugárzása. Egyaránt alkalmas digitális képfeldolgozásra és továbbításra, valamint DVD-k kódolására is. MPEG-3 (1996/97): ezen szabvány foglalkozott a méretezhető és több felbontású tömörítése (HDTV). Nem szabad összetéveszteni az MP3-mal. MPEG-4 (1998): Audiovizuális objektumok kódolása. A leginkább népszerű 14-es rész (Part 14) rövidített neve: MP4. Az MPEG-4 további kódolási eszközöket tartalmaz, így a közvetlen elődjének számító MPEG-2-nél nagyobb tömörítési tényezőt képes elérni. A hatékonyabb videokódolás mellett az MPEG-4 jelentősen közeledett a számítógépek grafikus alkalmazásaihoz is. Főleg mobiltelefonokban és egyéb mobileszközökben előszeretettel használt multimédiás fájlformátum. Eredeti elnevezése: MPEG-4 Part 12. Apple esetén sokszor a 3GPP a használt kiterjesztés. A 3G2 kiterjesztéssel a nem MPEG-4-es adatokat tartalmazó fájlokat jelöli. A WMV egy a Microsoft által kifejlesztett videó fájl formátum, mely része a Windows Media keretrendszernek. A WMV 7-es verziójától kezdve a Microsoft a saját nem szabványos MPEG-4 fejlesztését használta a kód tökéletesítésére. Nagyon elterjedt formátum, szinte valamennyi multimédiás alkalmazás képes lejátszani. Legelső WMV-t még a 7-es verziónál adták ki 1999-ben és a Microsoft-féle MPEG-4 Part 2-n alapult. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a WMV 9-es formátumig igen gyorsan fejlődött. Bár a WMV minden formátuma egyaránt támogatja a változó, az állandó és az átlagos bitrátájú kódolást, ennek ellenére a WMV 9-es komoly újításokat tartalmazott az átlapolt videók, a nem négyzet alakú képpontok és a keretek interpolációja terén. A WMV 9-es verzióban bemutatkozott a WMV 9 Professional is, amely csak akkor aktiválódik, ha a felbontás meghaladja a 300000 pixelt (pl: 528x576, 640x480, 768x432 vagy több) és a bitráta 100 bit/sec-nál több. A formátum kifejlesztőinek egyik célja volt az is, hogy a nagy felbontású 720p és az 1080p verzióiba is új tartalmakat vigyenek be. Ez lett a WMV HD alformátum, amely egy új minőségi szintet hozott a Microsoft-féle fájlformátumokban. Az Adobe cég saját, sokféleképpen használható, interaktív, multimédiás tárolási képességekkel rendelkező vektoros fájlformátum. Igen sokan és igen sokféleképpen használhatják, mivel sokkal dinamikusabban lehet használni, mint a sima HTML/CSS oldalakat. Óriási előnye, hogy tartalmazhat animációkat, illetve interaktív objektumokat, továbbá a mérete általában igen kicsi. Hátrányai: nem igazán akadálymentesíthető (pl.: látássérülteknek), nem platformfüggetlen, nem nyílt szabvány, többféle verzió is forgalomban van, ráadásul nem igazán válik el a tartalom és a forma. Jelenleg az SWF az egyik domináns fájlformátum a weben megjelenő animált vektorgrafikus tartalmak esetén, melyek weboldalakon, böngészős játékokon, illetve egyes programokban is megjelennek. SWF fájlokat több termékből is létre lehet hozni, pl.: Flash, Flash Builder, After Effects, de a felsoroltakon kívül nem-Adobe termékek is képesek szabványos SWF fájlokat létrehozni. A DivXNetworks Inc. által kifejlesztett videótömörítési eljárás és fájl neve egyszerre. Jellemzője: igen jó tömörítési arányt képes elérni, pl.: 4.7 GB-os filmből képes némi minőségi veszteséggel 700 MB-ost csinálni. Ezzel lényeges veszteség nem történik, csak a pörgős, akciódús jelenetekben lehet némi minőségi hiba. Ez annak köszönhető, hogy a DivX kodek két egymás utáni képkocka esetén csak a különbségeket jelzi. Magát az egyes képkockákat pedig JPG szabvánnyal tömörítik. Az amúgy az MPEG szabványban leírt kettős kódolású módszerrel már igen komoly tömörítési arányt lehet elérni. Éppen ezen tulajdonság miatt kedvelik az illegális Peer-to-Peer letöltőoldalak a DivX kódolású filmeket, melyeket nagyon egyszerűen, pár kattintással lehet létrehozni a DVD-alapú filmekből. Készítette: Bene Gábor - RRJHN7 Super Format Factory Freemake Video Converter Handbrake Virtualdub DVDVideoSoft Free Studio Videó szerkesztők Pinnacle studio Windows Movie Maker MKV A Matroska (kiterjesztései: .mkv a videó- és .mka a hangállományoké) szabad és nyitott forráskódú multimédiás konténerformátum, amely hasonló az Apple QuickTime, MPEG MP4 vagy a Microsoft ASF formátumához. A matrjoska-babáról nevezték el. Ogg Az Ogg bitfolyam (bitstream) formátum - melyet a Xiph.org Alapítvány fejleszt - egy keretrendszer, aminek célja az olyan multimédiás formátumok támogatása, melyek szabadon felhasználhatóak anélkül, hogy azok után jogdíjakat kellene fizetni, vagy a felhasználhatóságukat bárki korlátozná; valamint a szabványok is nyíltak és szabadon elérhetőek legyenek. M2TS M2TS fájlformátum a Blu-ray audio-video lemezeken használt MPEG-2 Transport Stream konténer fájl formátum. Ez többcsatornás audiót, videót és egyéb objektumot (pl. feliratok) tartalmaz. Ennek alapja az MPEG-2 adatfolyam konténer tároló. Ezzel a konténer formával nagyfelbontású Blu-ray lemezek, és AVCHD fájloknál találkozunk. AVCHD AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) a a nagyfelbontású videók digitális rögzítésének és lejátszásának alapformátuma. A Sony és a Panasonic vezette be 2006-ban a nagyfelbontású kamkorderekhez.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schermann Viktor: Hang és képformátumok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna