D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szamitogepes_virusok2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Számítógépes vírusok
B e s o r o l á s i   c í m : Számítógépes vírusok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fülöp
U t ó n é v : Korina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Vida Krisztina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Biztonság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógépes vírus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vírusölő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Számítógépes vírusok Történetük Történetüket homály fedi, biztosat senki nem tud mondani, mint ahogy az első vírus dátuma is rejtély. Az bizonyos, hogy programozók készítették (mint ahogyan a mai vírusokat is). Több feltételezett lehetséges oka is lehetett az első vírusoknak: szoftvermásolás "büntetése" végett, felhasználók idegesítése végett. A mai vírusok elkészítésének főbb okai: információszerzés céljából (adatok, jelszók, számlaszámok, s így számlafiók hozzáférés) terrorista célzat (károkozás) kontroll (irányítás) átvétele (teljes felügyelet átvétele, folyamatok irányítása) adatok meghamisítása (statisztikák, eredmények, nevek, végzettségek, priusz, stb.) feltűnési viszketegség ("Igen, képes vagyok rá!") vicc (persze ez csak a készítőnek vicces) szoftvermásolás "büntetése" végett (természetesen jogilag ez sem helyes). Történetüket homály fedi, biztosat senki nem tud mondani, mint ahogy az első vírus dátuma is rejtély. Az bizonyos, hogy programozók készítették (mint ahogyan a mai vírusokat is). Több feltételezett lehetséges oka is lehetett az első vírusoknak: szoftvermásolás "büntetése" végett, felhasználók idegesítése végett. A mai vírusok elkészítésének főbb okai: információszerzés céljából (adatok, jelszók, számlaszámok, s így számlafiók hozzáférés) terrorista célzat (károkozás) kontroll (irányítás) átvétele (teljes felügyelet átvétele, folyamatok irányítása) adatok meghamisítása (statisztikák, eredmények, nevek, végzettségek, priusz, stb.) feltűnési viszketegség ("Igen, képes vagyok rá!") vicc (persze ez csak a készítőnek vicces) szoftvermásolás "büntetése" végett (természetesen jogilag ez sem helyes) Felismerhetőség üzenetek (ezekre érdemes Interneten rákeresni) fájlok különös eltűnése vagy méretének megváltozása (tipikusan vírusra utaló jel) gyakori lefagyások (nem feltétlenül vírus, általában szoftverhiba) rendszerlassulás (lehet vírus, de lehet op.rendszer hiba vagy szoftverhiba is) szabad hely gyanús csökkenése (tipikusan vírusra utaló jel, esetleg op.rendszer hiba) tartalomjegyzék keveredése (tipikusan vírusra utaló jel) egyéb megmagyarázhatatlan jelenségek (érdemes Interneten rákeresni Terjedése futtatható program indításakor (EXE, COM, BAT) Lehet akár hordozható háttértár csatlakoztatásakor automatikusan elinduló fájl, pl. a pendrive-okon terjedő vírusok. adatállomány megnyitásakor (DOC, XLS, stb.) Ezek főleg a makróvírusok. Igen veszélyesek, mert sokan képesek ilyet készíteni, mivel egyszerű a készítésük. operációs rendszer betöltésekor (BOOT-vírus) Különösen veszélyesek, mert már az operációs rendszer betöltésekor aktív, így az irtási is nehézkes lehet. email vagy egy link megnyitásakor (fertőzött oldalt nyit meg) Email: maga az email tartalmazza a vírust (a csatolt fájl), vagy az email tartalmaz egy linket, amire kattintva letöltődik a vírus, vagy egy fertőzött fájl. Link: pop-up ablakok is "felkínálnak" ilyen linket. Pornográf oldalak, illegális letöltőoldalak, celeb-oldalak szintén tartalmazhatnak. "Hagyományos vírusok" Ez a kártevőfajta napjainkra szinte teljesen eltűnt, helyüket átvették az egyszerűbb terjedési módszerrel rendelkező férgek, trójaiak. -File vírusok -Boot vírusok -Makro vírusok -Összetett vírusok Tulajdonképpen egy-egy vírus rendelkezik:-lopakodás -polimorfizmus -retro -ártalmatlan További vírusok -Férgek (Worm) A férgek fő tulajdonsága, hogy nincs szükségük gazdaprogramra a legtöbb vírussal szemben; ezen túl az is jellemzőjük, hogy önálló szaporodásra képesek. -Trójai A trójai programok magukat hasznos programnak feltüntető kártevők. Tipikus céljuk az adatszerzés, vagy a távoli hozzáférés a fertőzött számítógéphez; de lehet továbbá a biztonsági szoftver kiiktatása, adatmegsemmisítés. Definíciója Egy program (vagy programrész), mely képes a reprodukcióra, és bizonyos idő eltelte után (vagy valamely esemény bekövetkeztekor) aktiválódik, és megnehezíti (esetleg tönkreteszi) a felhasználó munkáját. A malware-ek családjába tartozik (malicious software, kártékony program) További vírusok 2 -Backdoor (hátsóajtó) -Joke (vicces program) -Haver vírus -Spyware (kémprogram) -Rootkit Egyéb vírustípusok Vannak még olyan fájltípusok, melyeket sokáig úgy tartottak, hogy nem lehet, vagy igen nehéz megfertőzni; olyan vírust készíteni hozzájuk, amely azokat fertőzi. Ilyen pl. a tömörített fájlokat fertőző vírusok, mint a népszerű MP3 vagy MP4 zeneformátumok. Pár éve már tudjuk: ezekhez is készítenek vírusokat… Mobiltelefon vírusok A kártevő a fertőzött telefonokról emelt díjas SMS-eket küld, de képes további funkciókat megvalósító egyéb kártevőket is letölteni a készülékekre, vagy Bluetoothon keresztül más eszközöket megfertőzni, ráadásul távoli vezérlést ad készítői számára a telefonokhoz. Védekezés 100%-os védekezési lehetőség NINCS! Pl. adott egy számítógép, amin semmilyen bemeneti lehetőség nincs (nincs CD-meghajtó, DVD-meghajtó, floppy-meghajtó, hálózat, USB csatlakozási lehetőség, stb.), még az is lehet vírusos! Leül a számítógép elé egy programozó, és ír egy vírust Azonban közelíteni lehet a 100%-os védekezés felé: - ne használjunk idegen lemezt vagy illegális szoftvert. - folyamatosan futó vírusfelismerő és -irtó program használata
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fülöp Korina: Számítógép vírusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna