D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozetek.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061100/061141/kozetek_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőzetek
B e s o r o l á s i   c í m : Kőzetek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jobbágy
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-12-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Jobbágy Dániel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kősó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mészkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dolomit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homokkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lösz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőszén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gránit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : andezit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazalt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : riolit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkáni tufa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kvarc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dolomit Besorolás: Üledékes Lelőhely: Budán, Selmec vidékén és főleg az Alpokban Felhasználás: Cementgyártás, építőkő Homok Besorolás: Üledékes Lelőhely: Duna völgyében, Somogy és Tolna megyében, a Kisalföldön, Moson és Komárom megyében, a Nyírségben, a Duna-Tisza közén Kőzetek A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. Ezek mindig meghatározott természeti folyamatban, egységesen képződnek. Az ásványokon kívül gyakran nem ásványos (amorf) anyagokat is tartalmaznak; ezek mennyisége egyes (főleg vulkáni) kőzetekben a kőzet tömegének akár 90%-ánál is több lehet. Mészkő Besorolás: Üledékes Lelőhely: Aggteleki-karszt Felhasználás: Tiszta, tömött mészkövek: mészégetés, építészeti kötőanyag Agyagos, márgás mészkövek: cementgyártás Tiszta mészkövek: élelmiszeripar, cukor tisztítása, vaskohászatban folyósítóanyag állati takarmány-adalék (Ca) Laza, puha mészkövek: festékipar Vörös mészkövek, édesvízi mészkő: díszítőkő, burkolókő (Tardosbánya, Sóskút) Kősó Besorolás: Üledékes Lelőhely: Magyarország (Perkupa, Paks, Duna-Tisza köze) Felhasználás: Étkezés, tartósítás Kőzetek Jobbágy Dániel 9/A Már a kőkorszaki vadászok is felismerték és hasznosították. Különböző módszerekkel lehet kinyerni a sót a kőzetek közül. Az egyik érdekes módszer a "kioldásos", melynek során egy nyíláson keresztül vizet vezetnek a hegy belsejébe, ami leoldja a sókristályokat, majd az így kapott magasan koncentrált sóoldatot vonják ki végül a bányából. Tudtad-e...? Forrás: Chris Pellant: Kőzetek és Ásványok (235.o.) http://asvanytan.nyf.hu/?q=node/15 http://www.origo.hu/tudomany/20071030-a-konyha-vizben-oldodo-asvanya-a-koso.html Kép forrása: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/content/16/2_1/koso_hasadas.jpg http://www.mineraltivadar.hu/Mineral/sylvite-spain-DSC02475.jpg Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)#Magyarorsz.C3.A1gi_vonatkoz.C3.A1sai http://www.hirschlergranit.hu/erdekessegek-a-kovekrol/ Kép forrása: http://www.turautak.com/img/picture/2059/nummulitesz_5n.jpg https://uzonkatanosveny.files.wordpress.com/2012/06/dscn6123.jpg http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFTT600120/content/6/3_1/6_22_biogen.jpg A mészkő üledékes kőzet, ami akkor keletkezett amikor az őstengerekben a kalcium és a magnézium kicsapódott és leülepedett. Ezért található bennük gyakran csiga, kagyló és ősállat maradvány. Forrás: Chris Pellant: Kőzetek és Ásványok (241.o.) http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 http://www.kislexikon.hu/dolomit4.html https://hu.wikipedia.org/wiki/Dolomit Kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Dolomit,_Rumunia%3B_pseudomorfoza_po_kalcycie.jpg http://goksermadencilik.com/dvd/dolomit.jpg A dolomit egy karbonátásvány, a kalcium-magnézium-karbonát trigonális kristályrendszerű ásványa. Legtöbbször dolomitnak nevezik a túlnyomórészt dolomitból álló üledékes közetet, a dolomitkövet is. A természetben jellemzően mészkővel keveredve alkot kőzetet, e kőzettípust együttesen karbonátos kőzeteknek hívjuk. Ha a kőzetben kalcit a több, mészkőről beszélünk, ha a dolomit, meszes dolomitról. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fut%C3%B3homok Kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Morocco_Africa_Flickr_Rosino_December_2005_84527213.jpg/250px-Morocco_Africa_Flickr_Rosino_December_2005_84527213.jpg http://betonshop.hu/wp-content/uploads/2011/03/Szaritott-homok31.jpg (használtam effektust) Homokkő Besorolás: Üledékes Lelőhely: Duna völgyében, Somogy és Tolna megyében, a Kisalföldön, Moson és Komárom megyében, a Nyírségben, a Duna-Tisza közén Felhasználás: Házak építésére, szobrászati megmunkáhatóságuk miatt használták Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Homokk%C5%91#Felhaszn.C3.A1l.C3.A1sa Képforrás: http://people.bolyai.elte.hu/~usrin/201110_tgy/034.jpg http://www.szigeteles24.hu/attachment/392_.jpg Lösz Besorolás: Üledékes Lelőhely: A Dunántúl dombsági térszínein (például Tolnai-dombság, Szekszárdi-dombság) Felhasználás: Építőipari nyersanyag Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz#Elterjed.C3.A9se http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrás: http://static.koos.hu/2011/02/2465150495_7c9d4acd19_b-665x498.jpg http://www.metropol.hu/uploads/tiny_mce/Image/10.jpg Kőszén Besorolás: Üledékes Felhasználás: Tüzelő-, fűtőanyag, vegyipari felhasználás, kokszalapanyag Feketekőszén Lelőhely: Mecsek: Pécs, Komló Barnakőszén Lelőhely: Gerecse: Tokod, Dorog Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forása: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRu-FwKQzrGzHAoHQuL9oYLSkFOB0wjV1QJsKcFyXRTxdhFPPRQ http://cms.sulinet.hu/get/d/f80df30f-401d-47a8-a426-8e37fe6cec08/1/4/b/Normal/Mecseki%20feketek%C5%91sz%C3%A9n_wno.JPG http://www.profitline.hu/ny/irattar/2014-10-08/21681_h264Y6L9_2.jpg Gránit Besorolás: Mélységi magmás Lelőhely: Mecsek, Velencei-hegység, Baranyai-hegység Felhasználás: Sírkő, díszítőkő, oszlopok, burkolókő Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrása: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/imagecache/preview/gr%C3%A1nit_0.jpg http://www.marvimpex.hu/images/morfeoshow/gr__nitok-2532/big/Rosa-beta-gr%C3%A1nit.jpg Andezit Besorolás: Vulkáni kiömlési Lelőhely: Mátra, Börzsöny, Cserhát, Zemplén, Visegrádi-hegység Felhasználás: Útépítés, vasúti ágyazat alapanyaga, házalap, burkolóanyag, falazó anyag Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrása: http://asvanytan.nyf.hu/files_asvany/images/amphibolite-2.preview.jpg http://www.andezitci.com/wp-content/uploads/2011/10/andezit-kup-tas1.jpg Bazalt Besorolás: Vulkáni kiömlés Lelőhely: Balaton-felvidék, Badacsony, Kisalföld, Nógrád Felhasználás: Macskakő, útalap Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrás: http://www.encyklopedialesna.pl/files/bazalt_2.jpg http://static.panoramio.com/photos/large/5248325.jpg Riolit Besorolás: Vulkáni kiömlési Lelőhely: Zempléni-hegység Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrása: http://asvanytan.nyf.hu/files_asvany/images/rhyolite.preview.jpg http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/2011-07-30-szakmai-kirandulas-tarcalon-a-riolit-tufa-banyaban/dscf1451.jpg Tufák Besorolás: Vulkáni törmelékes Felhasználás: Építőkő, burkolólap (lábazat, csobogók, kerítések), vakolóanyag, építkezés, szegélykő Andezittufa Lelőhely: Börzsöny, Mátra, Zemplén, Visegrádi-hegység, Cserhát, Duna-kanyar Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Riolittufa Lelőhely: Bükkalja, Eger, Tokaj-hegyalja, Nógrád Márvány Besorolás: Metamorf Lelőhely: Pécs, Polgárdi, Északi-középhegység, Gerecse, Villányi-hegység Felhasználás: Szobrászat, beltéri burkolókövek, díszítőkő, építőipar Forrás: http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 Kép forrás: http://www.sirkokomaromi.hu/images/marvany/biancocarrara.jpg http://www.erdekesvilag.hu/kepek/marvanybarlang/marvany-barlang-1.jpg Kvarc Besorolás: Oxidásványok Lelőhely: Kavicsbánya, Hatvan, Alföld Fehasználás: Üveg-, kerámiaipar, ékkő, csiszolóanyag Forrás: http://geomania.hu/asvany.php?asvid=51 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvarc Kép forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Quartz_Br%C3%A9sil.jpg/260px-Quartz_Br%C3%A9sil.jpg http://geomania.hu/kiskepek/k1344614140.jpg Kalcit Besorolás: Karbonát- és rokon ásványok Lelőhely: Vértes, Gerecse, Bakony, Gellért-hegy Felhasználás: Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalcit http://moricz.arrabonus.hu/jermy/?page_id=25 gyurgyalag, parti fecske stb fészkelőhelye
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kőzet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 64
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 64
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna