D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aggteleki_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Aggteleki Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Aggteleki Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Asztalos
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-01-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Asztalos Andrea
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víznyelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Aggtelek
G e o N a m e s I d : 723010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod-Abaúj-Zemplén megye
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Aggteleki-cseppkőbarlang
G e o N a m e s I d : 723009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Baradla-barlang
G e o N a m e s I d : 723009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Aggteleki Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : TÖBRÖK A talaj lepusztulásával felszínre kerülő alapkőzet oldott formái. Alatta a fedett és fedetlen karszt határán helyezkednek el a Baradla legnagyobb víznyelői. A karsztosodás jellemző formakincsét alkotják a töbrök különböző kifejlődései, amelyek az ANP minden fennsíki jellegű területén megtalálhatóak. Aggteleki Nemzeti Park, Aggteleki karszt Aggtelek az ország Észak-nyugati részénél. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelényi kistérségben, Miskolctól 50 kilométerre, közel a szlovák határhoz található. Terület rendeltetése Védje és őrizze a karszt jellegzetes felszíni formáit: Töbröket Víznyelőket Sziklaalakzatokat Szurdokvölgyeket Barlangrendszereket A forrásokat Tavakat Aggteleki Nemzeti Park 1985. január 1.-én alakult meg Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hang­súlyozottan a földtani természeti értékek, a felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvására hoztak létre. A nemzeti park Észak-Magyarország karsztvidékén mintegy 20 000 hektár területen helyezkedik el. A térséget nagyrészt a földtörténeti középkor triász időszakában, mint­egy 230 millió évvel ezelőtt képződött kőzetek építik fel. A park jelképe a foltos szalamandra, ami kifejezetten jól érzi magát a barlangokban. Töbrök Víznyelő A felszíni karsztjelenségek egyik formája. Víznyelőnek nevezzük, azokat a karsztos nyílásokat amelyeken, a felszínen időszakosan vagy állandóan folyó víz, a kőzet belsejébe kerül. Aggteleki-karszt Szájhagyomány szerint a barlangrendszert egy kutya fedezte fel, aki beleesett az egyik résen, és ugatásával keltette fel az emberek figyelmét Az Aggteleki és Szlovák karszt természeti és kultúrtörténeti értékekben, egyedülállóan gazdag, összefüggő barlangrendszer, melyben 712 változatos képződésű barlang ismert 1979-ben az UNESCO bioszféra rezervátummá, 1995-ben pedig világörökség részévé nyilvánították A barlangokat a csepegő víz mésztartalmának, kicsapódással keletkezett, különböző alakú, színű és méretű, álló és függő cseppkövek, zászlók, lefolyások és egyéb cseppkőformák díszítik. Baradla-Domica barlang A Világörökség részét képező felszín alatti világ legjelentősebb képviselője a 25 km öszhosszúságú Baradla-Domica barlangrendszer, melynek 5,3 km-es szakasza a Domica-barlang, Szlovákiában található. A több bejárattal nyíló Baradla nemcsak a térségnek, de hazánknak is legkiemelkedőbb - legrégebben kutatott, legismertebb, képződményekben leggazdagabb - barlangtani értéke, amely a múlt században a világ második, 1965-ben a nyolcadik, 1969-ben a tizennegyedik, 1973-ban a huszadik leghosszabb barlangjaként tartották nyilván. Napjainkban már a világranglistán ugyan háttérbe szorult, de aktivitása, hossza és cseppkődíszessége alapján, a mérsékelt égövben még mindig első helyen áll. A Baradla név feltehetően szláv eredetű, s a sziklaszirtet jelentő (bradlo) szóból származik. Ez a kifejezés még ma is élő földrajzi név Szlovákiában. A barlang ősidők óta nyitott természetes bejárata Aggtelek határában messziről látható, a több mint 50 m magas sziklafal tövében nyílik. Rákóczi-barlang Az Esztramos többségében triász időszaki mészkőből álló tömbje, a Bódva felőli (É-i) oldalán tektonikusan érintkezik a szintén triász dolomittal. E törési zónában képződött a mára már kibányászott vasérc, melynek művelése érdekében hajtott tárók, vágatok sok, többségében változatos kiválásokkal díszített természetes üreget nyitottak meg. Ezeknek egyike a Rákóczi-barlang, melynek térképén is jól felismerhetők a hegy egészére jellemző kőzettörési irányok. A barlang néhány pontján a vastartalmú (limonit) telérek ma is láthatók. Cseppkőfajták Oszlop Álló Függő Érdekesség: A karsz barlangjai egyedülálló ökoszisztémát alkotnak. Néhány faj csak itt fordul elő. Pl: az örök sötétségben lakó aggteleki vakrák. Állatvilág Foltos szalamandra Hiúz Barna medve Vadmacska Nyuszt Gímszarvas Őz Vaddisznó Muflon Bagoly Törpekuvik Vízirigó Fekete gólya Pisztráng Erdélyi ingola Denevérek Ürge Kecskesólyom Köszönöm szépen a figyelmet! Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december 6-án Berlinben tartott ülésén a Természeti Világörökség részévé nyilvánította.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Pál: Aggtelek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 64
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 64
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna