D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hattertarolok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Háttértárak
B e s o r o l á s i   c í m : Háttértárak
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Teplán
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-03-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Teplán Attila
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : optikai tár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háttértár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : periféria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hardver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : merevlemez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mágneslemez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mágnesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Háttértárolók Mágneses tárak Források - http://www.technet.hu/hir/20100823/online_hattertarak_mennyi_az_annyi/ http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1tt%C3%A9rt%C3%A1r http://www.arcania.hu/Informatika/intro/hattertar.html http://computerworld.hu/magnesszalagos-adattarolase-jovo.html www.kariszoft.hu/hardver-4.ppt http://ecdlweb.hu/index.php?title=H%C3%A1tt%C3%A9rt%C3%A1rak http:// bednarik.ctif.hu/tananyag/os_elmelete.doc http://bednarik.ctif.hu/tananyag/jegyzet2/50.html www.inf.u-szeged.hu/.../Ujrairhato_optikai_adattarolok_Csakine.Bauko.Beata.doc www.fszilvas.hu/info/alapismeret/hattertarak.doc http://erettsegizz.com/informatika/hattertarak_informatika_tetelek/ http://hu.wikipedia.org/wiki/SSD Háttértárolók A háttértárolók olyan, a számítógéphez csatlakoztatható, ki-és bemeneti eszközök (hardverek), amelyek nagy mennyiségű adat hosszútávú tárolására szolgálnak, azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzik. Háttértárolók feladata Az éppen nem használt adatokat és programokat háttértárolókon tároljuk. A háttértárak a központi memóriához hasonlóan adatokat és programokat tárolnak, de: - stabilan (az információtartalmukat a gép kikapcsolása után is megőrzik), - sokat (manapság több száz GByte adatot), azonban - lassabban hozzáférhetően (az íráshoz és olvasáshoz összehasonlíthatatlanul több idő szükséges, mint a központi memóriánál). A mágneses háttértárolók legelső formája a mágnesszalag volt. Az adathordozó alapja műanyag szalag, amely mágneses réteggel van bevonva. Ezen tároljuk a napi munkához szükséges programokat, adatokat. Szerepe van a belső memória kibővítésében is, mivel az operációs rendszer a merevlemezen létrehoz egy úgynevezett virtuális memóriát, amelyben az éppen futtatás alatt álló feladatokhoz tartozó programokat és azok adatait tárolja. HDD (Hard Disk Drive, merevlemez) Mágneses tárak Mágnesszalag Optikai tárak Az optikai tároló felületén az adatok rögzítésekor a lézersugár kis méretű mélyedéseket hoz létre, amelyeken a leolvasáskor a lézersugár szétszóródik, míg az adathordozóréteg eredeti felületéről visszaverődik, olvasásakor a visszavert fényt érzékeli az olvasófej, és visszaalakítja azt adatokká. Elektronikus tárak SSD (Solid State Disk -szilárdtest-meghajtó) Memória kártya (Memory card) Pendrive (USB-flash-tároló, USB-kulcs) Az elektronikus tár elektronikusan rögzíti az adatokat, megbízható, törölhető tár. Az elektronikus háttértárak mozgó alkatrész nélkül, elektronikus elven, úgynevezett flash memóriában tárolják az adatokat. Online háttértárak Az online háttértárak internetes szolgáltatások, az adattárolásra alkalmazott helyek legolcsóbbika. A felhasználók bizonyos adatmennyiséget ingyenesen tárolhatnak az online tároló helyen, ezen felül azonban havidíjat kell fizetniük. Főként hang, kép, valamint adat digitális formátumú tárolására használatos. Főként mozgókép és jó minőségű hang, valamint adat tárolására használatos. A Blu-ray lemezt a DVD utódjának tartják.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háttértárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna