D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : halozat.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061100/061116/halozat_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hálózat
B e s o r o l á s i   c í m : Hálózat
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sólyom
U t ó n é v : Anna Rebeka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sólyom Anna Rebeka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatikai hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : topológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózati kártya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kábel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műhold
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Csoportosítása földrajzi elhelyezkedés (személyi -, helyi -, városi -, nagy kiterjedésű hálózat) elrendezési, összekapcsolási mód (topológia) adatátvitel módja kapcsolási technika Felépítő eszközök: Hálózati kártya: kapcsolódás, kommunikáció Modem: digitális jelet analóg információvá alakítja Kábel: több elszigetelt érből álló, védőburkolattal ellátott elektromos vezeték műhold: valamely bolygó körül keringő mesterséges égitest. Fogalma Önálló számítógépek fizikai összekapcsolása és kooperatív működtetése. Hátrányai biztonsági igény költséges a kialakítása bonyolultabb szoftverek kellenek Előnyei közös erőforrás-használat lehetősége osztott háttértár használata elkerülhetjük az önálló háttértár beépítését gyors adatátvitel nagyobb az összteljesítmény több felhasználós adatbázisok használata Hálózat Topológiák Topológián a hálózati eszközök összeköttetésének rendszerét értjük, azaz a hálózat egyes elemeinek az összekapcsolási módját, fizikai elrendezését. A számítógépek összekötése sorosan, egyetlen kábel segítségével történik. Minden adat végigfut a teljes hálózaton. A karácsonyfaizzókhoz hasonlóan működik Síntopológia Előnye, hogy kevés kábelt igényel, tehát olcsó. Hátránya, hogy a kábel meghibásodása az egész rendszert működésképtelenné teszi, és a hiba megkeresése nehéz. Körbeépített a sín, azaz a kábel mentén a gépek körbe vannak kötve. A kezdő- és végpont megegyezik. Gyűrű-topológia Előnye: kevés kábelt igényel (olcsó), és egyenletes a terhelése. Hátránya: az adatforgalom lassú. Egyetlen gép, vagy vezeték meghibásodása az egész hálózat működésképtelenségét okozza. Csillag-topológia A csillag-topológiás hálózatban minden számítógép külön kábellel csatlakozik egy központi, kiszolgáló géphez. Előnye: a sín topológiánál jóval üzembiztosabb, hiszen egy esetleges kábelszakadás vagy géphiba esetén a többi gép tovább tud működni. Hátránya: drágább a több kábelezés miatt. Fatopológia A fatopológia nem más, mint a csillag- és a síntopológiák együttes alkalmazása. Jellegzetessége, hogy minden számítógép csak egyetlen útvonalon érhető el. Ez egy hierarchikus elrendezés. Hátránya: hogy a hálózat bármely pontján bekövetkezett hálózatos hiba miatt az alatta található alhálózatok is kiesnek a rendszer működéséből. Repeater: a bemenő csomagokat újragenerálja, visszaállítja az eredeti jelszinteket, és a kimeneten kiküldi Hub: eszközök közös kapcsolódási pontja Switch: egy aktív számítógépes hálózati eszköz, amely a rá csatlakoztatott eszközök között adatáramlást valósít meg Router: számítógép-hálózatokban egy útválasztást végző eszköz, amelynek a feladata a különböző hálózatok összekapcsolása, az azok közötti adatforgalom irányítása
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Számítógép-hálózat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna