D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azsia.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/061100/061112/azsia_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ázsia
B e s o r o l á s i   c í m : Ázsia
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-08-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : doroo;
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kontinens
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ázsia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ázsia Ázsia határai és nagy tájai Kelet - Ázsia Belső - Ázsia Dél - Ázsia Délnyugat - Ázsia Észak - Ázsia Szuezi - csatorna Kaszpi - tenger Kaukázus Fekete - tenger Földközi - tenger Jeges - tenger Csendes - óceán Indiai - óceán India Fővárosa Újdelhi India zászlaja India népessége kb. 1122 millió fő Hivatalos nyelve a hindi Ob Jenyiszej Léna Bajkál - tó Sárga - folyó Jangce Indus Gangesz Tigris Aral - tó A Föld legmagasabb pontja a Himalája egyik csúcsa, a Csomolungma (Mount Everest) amely kb. 8848 m magas. A Holt - tenger földünk legmélyebb szárazföldi pontja. Ázsiában termesztik a legtöbb rizst. A legtöbb autót itt gyártják. A legtöbb banánt is itt termesztik. Ázsiában található a Föld legmélyebb tava, a Bajkál-tó. Tokió a világ legnépesebb városa. Itt bányásszák a legtöbb szenet. Ázsia legjei Lakosság és Vallások Ázsia lakosai főként kínaiak, arabok, hinduk, japánok és malájok. Itt él a Föld lakóinak kb. 60%-a. E kontinens szintén a Föld legnagyobb vallásainak születési helye. A nagy világvallások közül... az iszlám (mohamedán) vallás a hinduizmus és a buddhizmus... ...jellemzi leginkább a kontinenst. Éghajlata Ázsiában minden éghajlati övezet megtalálható Legészakabbra található a tundra, amit hideg és száraz időjárás jellemez Dél-Ázsia és Kelet-Ázsia vidékein monszun-éghajlat van. A tél száraz és hűvös, a nyár meleg és esős. Ázsia állat- és növényvilága A szibériai tigris Szibéria és Kína erdeiben él. Bár védett állat, az orvvadászat miatt a kihalás veszélye fenyegeti. Az óriáspanda a medvék rokona. Tápláléka szinte kizárólag bambuszlevelekből áll, de szívesen fogyaszt tojást és halat is. Veszélyeztetett faj. A japán vagy más néven pirosarcú makákók a hidegben szívesen fürdőznek a melegvízű forrásokban. A szubtrópusi monszunterületek jellemző növénye a bambusz. A mangrove fák Délkelet-Ázsia partvidékei mentén találhatók. A kínai Nagy Fal a világ legnagyobb ember alkotta létesítménye. Teljes hossza kb. 5000 km.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ázsia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 46
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna