D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : virtualis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Virtuális valóság
B e s o r o l á s i   c í m : Virtuális valóság
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szegedi
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Számítógépes játékok
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : virtuális valóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : valóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érzékelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Virtuális Valóság Az érzékek becsapása LÁTÁS Színes, éles kép kivetítése, minél nagyobb látószögben (zemüveg hatás ellen). Sztereoszkopikus megjelenítés: eltérő kép (nézőpont) a két szemben. Fej irányának érzékelése (giroszkóp), hogy körül lehessen nézni. Fej pozíciójának érzékelése (külső kamerával), hogy előre lehessen dőlni. SZAGLÁS A film vagy játék helyszíneire jellemző szagminták permetezése. Nehéz sokfélét összeállítani, mivel nincsenek "alapillatok", amiből keverhető. Az orr pár másodperc alatt megszokja az illatot, így intenzitását növelni kell. A korábbi illatokat nem könnyű gyorsan eltávolítani. Könnyen kifogy a készlet. ÍZLELÉS Az alapízek: sós, édes, savanyű, keserű és umami. A nyelven a különféle receptorok megoszlása területenként változik. Az ízek értékelése szorosan kapcsolódik a szagláshoz. Egyenlőre nincs kielégítő megoldás, könnyebb lehet az agyat befolyásolni, mint a szagló és ízlelő receptorokat. VFX-1/2, Google Glass, Oculus Rift, Samsung Gear VR 4D mozi, aeroszolos szagminták A nyelv speciális területeinek elektromos ingerlése Adat-kesztyű, pozíió-érzékelő ruhák TAPINTÁS A testre húzott ruhadarabok a hőt és a mechanikai ingert továbbítják. Fűtőszálak, hűtőfolyadékok, piezoelektromos relék segítségével működnek. Még fontosabb feladatuk, hogy a szereplő mozdulatait a szoftvernek átadják. ÉRZÉKSZERVEK ÉRZÉKELÉS Azt hiszed, hogy ha erősebb vagyok vagy gyorsabb, annak bármi köze van az izmokhoz ezen a helyen? Azt hiszed, hogy most levegőt lélegzel? (Morpheus, Mátrix) Az ember ősi vágya és képessége, hogy elképzelt világokban, kitalált szereplőként tevékenykedjen. Ez a hajlam olyan régi, mint a könyvnyomtatás, de talán mint a barlangrajzok. A fantázia kipótolta a valóság ábrázolásának, utánzásának vagy módosításának technikai hézagait: egy regény olvasásakor elég az elvont fogalmakat elképzelni. A festészet, fényképezés és filmezés után a valós idejű videójátékok a fantáziát a hely és a szereplők helyett a cselekmény felé irányítják. ÍZLELÉS HALLÁS TAPINTÁS SZAGLÁS HALLÁS Hangszórók, fejhallgatók Mono:1, sztereo:2, quadrofon:4 hangcsatorna. Mélynyomó: a basszus hangok (<30 Hz) kiadása, iránytól független Balansz: az egyes hangok két fülben hallható hangerejének aránya 3D hangzás: az előttünk hallható hangokban több a felharmónikus, a mögöttünk lévő tompább Számítástechnikai megoldások POZÍCIÓ Erő-visszacsatolásos székek, járművek LÁTÁS A játékmenet alapján a pályára jellemző billentés előre-hátra vagy jobbra-balra. Űrhajós játékokban teljes 360 fokos átfordulás minden irányba. Motoros játékokon az ülés érzékelőivel lehet a játékot irányítani: bedőlés. szem belső fül nyelv fül bőr orr Az Oculus elemei Oculus + VR futószőnyeg Autóverseny játék Fóbiák leküzdése Haditechnika Lakástervezés 360 fokos kamera 3D, 360 fokos filmek A következő lépés: kapcsolódás az agyra
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálmai Dóra, Szalacsi Alexandra: Az amerikai elnökfeleségek viszonya a könyvek szerepéhez az oktatásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet