D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kornyezetvedelem.jpg
C Í M 
F ő c í m : Környezet- és állatvédelem
B e s o r o l á s i   c í m : Környezet- és állatvédelem
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Zsille
U t ó n é v : Viki
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : civil társadalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetszennyezés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatvédelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatvilág védelme
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élővilág védelme
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetvédelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Környezet- és állatvédelem De MIÉRT? vadászat környezetszennyezés pusztítás betegségek, Miért halnak ki az állatok? fertőzések Kihalt állatok Honshu farkas legkisebb termetű farkas veszettség 1905. Hokkaido farkas Meiji megsemmisítő kampány 1889. korszak Japán oroszlánfóka vadászat 2. világháború 1970. Japán folyami vidra Japánban őshonos alfaj 1930-ban csökkenés utolsó fotó: 1979 2012. Veszélyeztetett állatok Japán daru Hokkaido 2.legritkább vadászat béke, szerencse 1000-2000 Iriomote macska házimacska őse Iriomote-sziget alig 100 példány autóforgalom Nagy Anett, Zsille Sarolta, Zsille Viktória Delfin-, Bálnavadászat Delfinvadászat Az Öböl 2009 dokumentumfilm Tiltakozások Sea Shepherd delfináriumok "arcformája genetikailag mosolygós, nem azért, mert boldog." Bálnavadászat hagyomány? International Whaling Commission (IWC) 1986 két tűz között melyik oldalra álljunk? Természetvédelmi bevezető környezetszennyezés a védelemért tett erőfeszítések szervezetek (WWF,Greenpeace) Ipari szennyezés Természetvédelmi Anime Egyéb szennyeződések Hulladék betegségek minamata, itai-itai Nemzeti Köszönjük a figyelmet! gazdálkodás kampányok Parkok The Cove TRAILER 2009 South Park 13.évad 11.rész "Büdös bálnák!" http://indavideo.hu/video/South_Park_13evad_11resz_Budos_Balnak
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Csenge: Az Anime
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x477 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet