D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dupress.jpg
C Í M 
F ő c í m : DUPress e-jegyzetek
B e s o r o l á s i   c í m : DUPress e-jegyzetek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bátfai
U t ó n é v : Erika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1973-?
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-08-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jegyzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A DUPress Creative Commons licenc alatt kiadott e-jegyzetei több (epub, mobi és pdf) formátumban is elérhetők, így e-könyvolvasókkal, tabletekkel vagy akár okostelefonnal is használhatók.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Jegyzet: didaktikus tanév rendjéhez igazodó gépírásos olcsó belső kiadás többszöri utánnyomás/átdolgozás Miért használjunk e-jegyzeteket? gyors javíthatóság költséghatékonyság hordozhatóság kereshetőség e-könyves funkciók (átméretezés, keresés, kiemelés) Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Balláné Kovács Andrea - Nagy Péter Tamás (összeáll.): Mezőgazdasági kémiai gyakorlat II. Debrecen : DUPress, 2014 Erdeiné Kremper Rita - Kincses Sándorné (összeáll.): Mezőgazdasági kémiai gyakorlat I. Debrecen : DUPress, 2014 Gonda István - Vaszily Barbara: Gyümölcstermesztés. Debrecen : DUPress, 2014 Gonda István -Vaszily Barbara: A gyümölcstermesztés fitotechnikai műveletei. Debrecen : DUPress, 2014 Loch Jakab - Kiss Szendille: Agrokémia: BSc hallgatók számára. Debrecen : DUPress, 2014 Pepó Pál - Bódi Zoltán - Kovács András - Kovácsné Oskolás Henriett: Agrobiotechnológia. Debrecen : DUPress, 2014 Rakonczás Nándor (szerk.): Szőlőtermesztés. Debrecen : DUPress, 2014 Takácsné Hájos Mária (összeáll.): Szántóföldi zöldségtermesztés. Debrecen : DUPress, 2014 Takácsné Hájos Mária (összeáll.): Zöldséghajtatás. Debrecen : DUPress, 2014 epub, mobi és pdf formátumban tölthetőek le e-könyv-olvasókra; valamint okostelefonokra, tabletekre, laptopokra, PCk-re (ez utóbbiakra telepítsünk e-book reader-t) a DEENK katalógusán keresztül is megtalálhatjuk a jegyzetpárokat hagyományos könyvként megrendelhető És ha mégis ragaszkodunk a papírkönyvhöz, könyvszaghoz, semmi gond: minden e-jegyzetünkből rendelhető hagyományos változat. 2014. november 10-től a DEENK Agrártudományi Könyvtárában is Kindle Paperwhite kölcsönzés! előmunkálatok: az eszközöket leírtuk a katalógusba kölcsönzési politika 10 munkanap kölcsönzési határidővel, 1-szeri hosszabbítási lehetőséggel, 200 Ft/nap késedelmi díjjal kölcsönöztük, csak a DE oktatói, Ph.D. hallgatói és dolgozói részére. elkészült segédanyagok, oldalak olvasói wikioldal belső, könyvtárosoknak írt wikioldal kérdőív Amazon account Kindle használati segédlet ajánlott, szabad gyűjtemények segédlet plakátok DUPress oldalán technikai tippek reklám a DEENK facebook oldalán az indulás hetén a Heti ajánlatban a karra is kerülnek ki plakátok körlevél a kar dolgozóinak 2014. ősz szabad szoftverekkel és betűcsaládokkal készült open access (nyílt hozzáférésű) e-jegyzetek, Creative Commonce BY-NC-ND-4.0 licenc védelem alatt. A DUPress e-jegyzetek: Eszközök/használat/szoftverek Az Aldiko esetében a Beállítások -> Haladó formázás menüpontnál vegyük ki a pipát a kiadói formázás felülbírálása mellől. Némely matematika műveletjelet az egyes alkalmazások nem jelenítenek meg; ha ilyennel találkozunk, nyissuk meg a könyvet más programmal is, elegen ajánljuk az ilyen epubokhoz pl. Gitgen Readert vagy Chrome böngészőben a Readium plugint. A legtöbb alkalmazás lehetőséget ad a kiemelésre/jegyzetelésre; ezek többnyire le is tölthetőek. Amennyiben Kindle e-könyvolvasón használjuk a jegyzeteket, érdemes bejelentkeznünk az Amazon-os fiókunkba. A jegyzeteink, kiemeléseink letöltéséhez használjatjuk a https://kindle.amazon.com/ -t, kiegészítve a Bookcision-nal vagy másoljuk a gépünkre a My Clippings.txt-t. ebook@lib.unideb.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csordás Attila: Az ekönyv és a nyomtatott könyv együttélése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 54
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 54
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x497 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet