D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : autista.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060900/060952/autista_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Támogató tanulási környezet az autista gyermekek számára
B e s o r o l á s i   c í m : Támogató tanulási környezet az autista gyermekek számára
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Dupál
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : autizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kóros lelkiállapot
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezeti hatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Elméleti háttér I. - tanulási környezet a fizikai struktúrák (méret, terem elrendezése), a tanár, és a tanuló közötti komplex kapcsolati rendszer (Kopec) kutatások az iskolai környezet vizsgálatára - Piaget kognitív fejlődés Labinowicz a gyerekek általában kíváncsiak,azonnal interakcióba kerülnek az anyagokkal és emberekkel maguk körül - szociális élményeiket és kapcsolataikat először a fizikai környezetéből szerzik - Wall a legtöbb tanterem világos, színesre dekorált, sokféle hanghatás támogató vagy inkább figyelemelvonó sokféleség inkluzív felfogása - minden gyerek elsősorban gyerek Elméleti háttér II. - több mint 1,5 millió autista él Amerikában (2009) - a tünetek nagyon eltérő kombinációban és súlyossági fokozatban jelentkezhetnek - 24 hónapos kortól 6 éves korig tartó időszakban válnak érzékelhetővé - mindegy gyermeknek egyéni állapota van, a tünetek radikálisan eltérhetnek - a gyengébb teljesítmény triásza: szociális interakciók, kommunikáció, képzelőerő - a tünetek közül sok hat magára a tanulási készségre is kommunikációs nehézségek, merevség, érzékelés utáni gondolatrendezés Környezetérzékelés Mikro - környezet Makro-környezet Kristen Henriksen, Migette L. Kaup Kansas State University milyen tanulási környezet megfelelő az ASD gyermekek számára, megoldások, alternatívák keresése (kevésbé az "átlaggyermek" szociális és kognitív képességei alapján, nagyobb részben a az autista gyermekek különleges érzékelési és térigényeinek megfelelően) SZŐNYEG támogató csökkenti a hangok visszaverődését, akár a falakon is gátló sok gyermek küzd légzési nehézségekkel szőnyeg összegyűjti a port és a pollent olyan anyagot kelt találni, amely nem akadályozza a gyereket a tanulásban TERMÉSZETES FÉNY jótékonyabb, mint a mesterséges fény gátló kilátás, külvilágból érkező ingerek elvonja a gyerekek figyelmét napszakos szerint változó fényviszonyok ugyancsak megzavarják a gyerekeket flexibilitás! árnyékolók használata, külső ingerek kiszűrése, fényviszonyok kontrollálása - probléma a tantermi elrendezés megértésével - TEACCH program (Wall 2004, Slegel 2003) Treatments and Education of Autistic and related communication handicapped children ? lehetséges akadályok, határok azonosítása, ezek erősséggé alakítása ? merev szabályok, napirend + vizuálisan jelzett tantermi elrendezés? Vizualitás Vizuálisan jelzett határok Képes feliratok használata, képekkel illusztrált napirend Egyéni tanulóállomások Szigorú tantermi elrendezés Kutatás - 2 kérdőíves felmérés 1 -> 7 oktató 3 nyitott kérdést kapott e-mailben speciális, helyzetfüggő példákat kellet említeniük autista gyerekek épített környezettel kapcsolatos pozitív és negatív reakciókra 2 -> szélesebb körben végezték nyitott végű feleletválasztós és Likert-skálás kérdések, 13 oktató és autistákkal foglalkozó szakember válaszolt Eredmények 92% 12 a 13ból állította, hogy volt olyan tapasztalata, amikor az ASD gyerekek teljesítményére negatív hatással volt az épített környezet 77% mondta, hogy a nem megfelelő tantermi elrendezés és az akusztikai adottságok befolyásolhatják leginkább az ASD gyerekek tanulását 69%% 9 fő szerint a mesterséges fény a legkedvezőtlenebb 62%% 8 fő szerint az ablakok a legkedvezőtlenebb 55% használja a TEAACH programot 100%uk vallja eredményesnek a használatát DISZKUSSZIÓ fejlesztések mind mikro-, mind makroszinten a TEAACH használóinak pozitív visszajelzései szervezett tantermi elrendezés segíthet tudatos és átgondolt tervezés igénye (pl. tűzjelző készülékek kialakítása, hogy az ne legyen fájdalmas a hiperérzékeny fülek számára hiperérzékeny számára kevésbé zavaró) további kutatások szükségessége a tanulói környezetet és az ASD gyerekek közötti kapcsolat felkutatása kutatási eredmények felhasználása a tervezők és a belsőépítészek által
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet