D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ubuntu.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060900/060951/ubuntu_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ubuntu világa
B e s o r o l á s i   c í m : Ubuntu világa
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kozma
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Operációs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Programozás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : operációs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hacker
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : ÉS MÉGIS LAPOS A FÖLD! Megközelítések Robin Hood-tól a varacskos disznón át, az ubuntu-közösségig Az Ubuntu-közösség Robin Hoodok-e a hackerek ? Mindketten jó és rossz keskeny mezsgyéjén egyensúlyoznak. Bűnözők vagy szabadságharcosok? Linux és az Ubuntu Névválasztás rücskös varacskosdisznó deres sündisznó párducmacska tobzoska Fenntartható fejlődés Környezetvédő beállítódás Mi is az az Ubuntu valójában? Desmond Tutu szerint: "egy életfölfogás, amely a közösséget előbbre helyezi az egyénnél, az életet a gazdagságnál, a méltóságot a megaláztatásnál, a megbékélést a konfrontációnál és az együttműködést a versengésnél." "az Ubuntu az emberi lét lényege." Az Ubuntu Afrikából származó világnézet, eszme. Nelson Mandela szerint: "az Ubuntu egy életérzés, egy életvilág." "az egyén elvész a közösség nélkül, s hogy közösség sincs persze az egyének sokasága és összefogása híján." Tim Jackson szerint: "Az Ubuntu az a filozófia, amely úgy támogatja a gazdasági-társadalmi változásokat, hogy egyúttal óvja a környezetet, s ezzel fönntarthatóvá teszi a fejlődést. Az Ubuntu szó afrikai eredetű jelentése: "emberiesség másokkal szemben az vagyok aki vagyok" ezen a néven egy közösség jött létre nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésére nyílt forráskód mozgalom a közösség erejének kiaknázása ingyenes szoftverek közösségi fejlesztéssel UBUNTU WINDOWS hackerek közössége - elkötelezték magukat az Ubuntu fejlesztése iránt oka: ingyenes félévente frissíti verzióit folyamatosan fejleszt nem kell hozzá vírusölő és tűzfal "főként a miénk" fizetős az újabb verziók nem kommunikálnak a régebbiekkel folyamatosan fejleszt használók ellenőrzése kell hozzá vírusölő és tűzfal "az ellenségé" Az Ubuntu-közösség feltöri a zárt forráskódokat és nyíltakkal helyettesíti őket, hogy mindenki egyenlő eséllyel férhessen az internet javaihoz. Készítette: Beck-Szabó Barbara Köles Ildikó Kratochwill Fruzsina Kapcsolat az oktatással Tisztaszoftver program kivezetése 2012. március 1-ig Az NFM szerint az oktatási intézmények igényeit kielégítik a nyílt forráskódú szoftverek is. Az érettségi vizsgákon választható szoftver lett az Ubuntu. Ubuntu Érettségi Remix Viselkedési Kódex figyelmesség tiszteletadás együttműködés kommunikáció segítségkérés tapintatosság Ubuntu-közösség fenntartása tanfolyamok oktatások Mindezek ellenére miért nem terjed mégsem ez a szoftvercsomag? Oka ?
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Internet archiválás a világban és Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet