D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul2_01.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kis herceg
B e s o r o l á s i   c í m : Kis herceg
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ifjúságért
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Majsai
U t ó n é v : Mária
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Saint-Exupéry
U t ó n é v : Antoine de
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1900-1944
V I A F I d : 93810507
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1994
S o r o z a t : 1994. Az ifjúságért
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Gyermek- és ifjúsági irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekregény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : francia irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1994
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1995
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1994. AZ IFJÚSÁGÉRT
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 13 1/4 : 13 F. fog.
T.: Majsai Mária
Á 1994. ápr. 1.-1995. ápr. 1.
P 250 000 fog.
4239 4286 19 (+5) Ft A. de Saint-Exupéry (1900-1944): A kis herceg 200,- 200,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry francia regényíró. Polgári és hadirepülő volt. Hivatásos pilótaként 1927-től a Toulouse-Dakar vonalon teljesített postaszolgálatot. Berepülte a világot Dél-Amerikától Afrikáig. 1936-ban spanyolországi haditudósító volt. A La-técoére társaság alkalmazottja ként azt a feladatot kapta, hogy indítsa be a patagóniai járatokat, majd berepülő pilóta lett és több próbautat tett. 1940-ben felderítő pilóta volt. Amikor 1942-ben visszatért a szolgálatba, egy felderítő bevetéséről nem tért vissza, a feladat teljesítése során Korzika felett nyoma veszett. Hivatásának tekintette a repülést, szenvedéllyel vállalva a hivatás nehézségeit, sőt éppen e nehézségek legyőzésében talált szépséget. Ennek a szépségnek, a tiszta emberi helytállásnak a megörökítésére írta regényeit. Műveiben megnyilvánuló tettkultusza nem volt agresszív és öncélú, humanista felelősségérzet vezette. Regényeiben a hősies helytállást a cselekvő ember természetes jellemvonásaként ábrázolta. A bajtársiasságot, a helytállást, a kötelességet természetes emberi tulajdonságként mutatta be. A déli futárgép, Egyedül a felhők felett, Éjszakai repülés, Az ember földje című regényei mind ezeket az emberi tulajdonságokat példázzák. Elbeszéléseiben mellőzte az egyéni kaland romantizmusát, inkább a csapat-szellemet dicsőítette, a veszélyes mesterség ellátásában vállalt lelkesítő szolidaritást. A francia próza, a remekművei közé sorolja, felnőtteknek is szánt A kis herceg varászlatos szépségű meséjét. (Larousse 1994.3k.532 o., Világir. Kisencikl.1976.2k.291 o., MNL.15k.712 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gábor Éva, Zombory Éva, La Fontaine, Jean de: A holló meg a róka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 731x959 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn