D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Erdő-Szentgyörgyről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Erdő-Szentgyörgyről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az erdő-szentgyörgyi kastély
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gróf Rhédey Klaudia szüleinek feliratos emlékköve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Erdő-Szentgyörgy
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A gróf Rhédey-család régi sírboltja
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 27. sz. (1893. július 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdőszentgyörgy
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Erdő-Szentgyörgyről
Az erdő-szentgyörgyi kastély
Gróf Rhédey Klaudia szüleinek feliratos emlékköve
Erdő-Szentgyörgy
A gróf Rhédey-család régi sírboltja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdőszentgyörgy (románul Sângeorgiu de Pădure, németül Sankt Georgen auf der Heide) város Romániában, Maros megyében. A Kis-Küküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhely.
Marosvásárhelytől 37 km-re délkeletre, a Kis-Küküllő jobb és bal partján, a Küsmöd-patakának torkolatánál, az Erdőszengyörgyi-medencében fekszik, Szovátától 26 km-re.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdőszentgyörgy szép és nevezetes épülete, a Rhédey család kastélya, a város központjában a református templommal szemben látható.
Erdőszentgyörgyöt először 1333-ban említették Sancto Georgio néven a korabeli dokumentumokban. A 16. század közepén legfontosabb birtokosai a göncruszkai Kornisok voltak. Rhédei (IV.) János (+1658) főkirálybíró, fejedelmi tanácsos 1627-től lett az erdőszentgyörgyi uradalom tulajdonosa. 1629. január 16-án Fogarason kelt adománylevelével Bethlen Gábor az erdőszentgyörgyi uradalmat Rhédei Jánosnak és feleségének Kornis Margitnak adományozta. Az adománylevelet 1648-ban II. Rákóczi György is megújította.
A hagyomány szerint a Rhédey-kastély helyén egykor sarokbástyákkal megerősített apátság, templom és kolostor állt. 1569-ben a Kornis család kastélyt épített a romokra.
Az egykori Kornis-kastély anyagának felhasználásával, marosvásárhelyi mesterek által épült fel a 18. század második felében a mai Rhédey-kastély első változata. Az épület Rhédey (V.) Zsigmond (1727-1758) és felesége, hadadi br. Wesselényi Katalin megrendelésére készült, akiknek emlékét több címeres emlék őrzi a református templomban.
A kastély Rhédey (V.) Zsigmond elhunyta után fiára, (IX.) Ferencre (1756-1772) szállt, akinek fiatalkori halálát követően, (V.) László ágán öröklődött tovább. A birtokot és a kastélyt előbb Rhédey (IV.) Mihály (1720-1791), majd annak fia, (IX.) László kapta meg. Az épületen gr. Rhédey (IX.) László (1775-1835) és felesége, br. Inczédy Ágnes (1788-1856) megbízásából 1807-1809 folyamán újabb átalakítási, felújítási munkálatokat végeztek.
A Rhédey-kastély az első világháború után a Schuller kereskedőcsalád birtokába került, majd 1935-től állami hivatalok működtek benne.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maros-Torda vármegye térképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1726x1496 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna