D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Temesvárról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Temesvárról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szent-Imre finevelö intézet
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A megyeház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Temesi takarékpénztár
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A színház és a Rudorf-trónörökös szálloda
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Részlet a Losonczy-térről, a görög kel. templommal
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Jenő-herczeg-tér a térparancsnokság épületével, a piarista templommal és városházzal
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 30. sz. (1891. julius 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Temesvár
G e o N a m e s I d : 665087
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Temesvárról.
Szent-Imre finevelö intézet. A megyeház. Temesi takarékpénztár. A színház és a Rudorf-trónörökös szálloda. Részlet a Losonczy-térről, a görög kel. templommal. A Jenő-herczeg-tér a térparancsnokság épületével, a piarista templommal és városházzal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Temesvár (németül: Temeswar, románul: Timisoara Sound , horvátul Temišvar, a bánsági bolgárok nyelvén: Timišvár) város Romániában, a Bánságban. Az egykori Temes vármegye és a mai Temes megye székhelye. 319 279 lakosával Románia harmadik legnépesebb városa. A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió földrajzi középpontjában fekszik, és annak legnépesebb városa.
A város földrajzi fekvésének köszönhetően a történelem során stratégiai fontosságú hely volt. Éghajlata kontinentális, de a mediterrán hatás is érzékelhető.
Első hiteles írásos említése 1266-ból származik, amikor a Magyar Királysághoz tartozott. A 16. században az Oszmán Birodalom elfoglalta, majd két évszázad múlva ismét a Magyar Királyság része lett. 1920-ban a trianoni békeszerződés Romániának ítélte a várost. A második világháború után Temesvár történetének legfontosabb eseménye az 1989-es romániai forradalom kirobbanása volt.
Temesvár többnemzetiségű város. A románok mellett magyarok, németek, szerbek, szlovákok, ukránok, illetve az utóbbi években kis mértékben olaszok is lakják. Lakossága lélekszáma az 1990-es évek óta folyamatosan csökken. Kulturális és különösen az építészeti gazdagsága miatt "Kis Bécsnek" is nevezik.
Temesvár a 18. századra komoly gazdasági központ lett, és a 21. században is a gazdaság viszonylagos fejlettségének köszönhetően a negyedik helyet foglalja el a romániai városok között az életszínvonal tekintetében.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rauscher Lajos: A Szent-György-tér Temesvárott
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rauscher Lajos: A Losonczy-tér Temesvárott
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesvár : Losonczy-Platz mit serb. Kirche. Losonczy-tér a szerb templommal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Részlet a Jenő herczeg térről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesvár : Prinz Eugenplatz. Jenö herczeg tér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A színház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A városháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1263x1684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna