D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királynő unokájának lakodalma
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királynő unokájának lakodalma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Luiza herczegnő menyasszonyi öltözetben s nyoszolyóleányai
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 29. sz. (1891. julius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Luiza (Schleswig-Holstein: hercegnő) (1872-1956)
V I A F I d : 78349936
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Aribert (Anhalt: herceg) (1864-1933)
V I A F I d : 315945293
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891. július 6.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol királynő unokájának lakodalma. - Luiza herczegnő menyasszonyi öltözetben s nyoszolyóleányai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ritka, fényes ünnepnek volt a színhelye e hó 6-án a windsori kastély. E napon vette nőül Aribert József Sándor anhalti herczeg schleswig-holsteini Luiza herczegnőt, a ki Viktória angol királynőnek unokája.
A menyasszony öltözetének legkiválóbb darabja az a Honiton point-lace, melyet 25 évvel ezelőtt anyja is viselt esküvője alkalmával. Ezt az értékes ruha-darabot Viktória királynő régen őrzi emlékül, mert annak még férje, Albert herczeg rajzolta mintáját, Ruhája különben egyszerű fehér satin-öltözet volt, narancsvirágokkal (angol menyasszonyok ruhadiszítése) és myrtusokkal (német szokás szerint) díszítve. Nyakán gyémánt és gyöngyékszer volt, melyet szülői ajándékoztak s kezében fehér kosborokból készült gyönyörű csokrot tartott. A hat nyoszolyó leány, mind az angol főnemesség köréből, egyenlő fehér khinai krep ruhát viselt. Viktória angol királynő feketében volt, de fehér díszítéssel s szokott fehér fátyla felett gyémánt koronát hordott. A német császár az angol királynő tulajdonát képező első porosz dragonyos ezrednek egyenruhájába volt öltözve, úgy szintén a vőlegény is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. julius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királynő unokájának lakodalma : Az esküvő a Szent-György kápolnában Windsorban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1060x1354 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna