D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fürészhal a búvárokat munkájukban zavarja
B e s o r o l á s i   c í m : Fürészhal a búvárokat munkájukban zavarja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 19. sz. (1891. május 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : süllyedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búvárkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műtárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fürészhal a búvárokat munkájukban zavarja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Legújabban a közönség figyelmét egy társulat vonta magára, mely oly czélból alakult, hogy két régen elmerült franczia hajó kincseit a tengerből kiemeltesse.
A hajók egyike a "Orient" nevű hadisorhajó, melyet Nelson tengernagy a nílusi csata alkalmával légbe röpített, a másik a "Maza Mundo" szállító hajó. Mindkettő az abukiri öbölben merült el.
A "0rient" sorhajón hatszázezer font sterling aranyban és a la-valettai római katolikus székesegyház kincsei, továbbá még rengeteg arany és ezüst pénz volt.
A hajót a franczia direktórium Afrikába küldte Napóleon után, hogy a hadsereg hátralévő zsoldját kifizethesse.
Legújabban Ponsonby kapitány búvárjai az elmerült hajóból egy franczia tengerésztiszt kardját és egyéb érdekes ereklyét hoztak fel. Ezen alkalommal egy óriási nagyságú tőrhalat öltek meg, mely folyvást körülöttük úszkált és a búvárokat munkájukban zavarta. A szörnyeteg gyomrában két, nyolcz hüvelyk hosszú és négy hüvelyk széles, erős fadobozt találtak, melyben köszörületlen gyémántok - valószínűleg a la-valettai templomkincsből - voltak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 235 év előtt elsülyedt khinai porczellán pagodok megtalálása a tenger fenekén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Búvárok a tenger fenekén egy agyút emelgetnek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 700x886 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna