D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0214_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ódry Lehel a "Brankovics" operában
B e s o r o l á s i   c í m : Ódry Lehel a "Brankovics" operában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Odry Lehel (1837-1920)
V I A F I d : 259203894
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bariton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ódry Lehel a "Brankovics" operában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ódry Lehel nekes (bariton), operarendező. Ódry Árpád apja. Bécsben, később Pesten Stoll Péternél tanult énekelni. 1858-ban színész volt kisebb társ.-oknál. 1862-ben Kolozsvárott szerepelt. 1863-64-ben a Nemzeti Színház karénekese, majd magánénekes. 1865-ben Kolozsvárott szólista 1869-72-ben a Nemzeti Színház tagja, 1872-ben feleségével, Radeczky Józsával külföldi tanulmányútra ment. 1873-tól ismét a Nemzeti Színház tagja, Erkel Ferenc neki írta a Brankovics György c. operája címszerepét. 1878-1884 között operákat is rendezett. Vendégként fellépett Bécsben, Pozsonyban és Aradon. Mint balladaénekes is szerepelt. Kiemelkedő színészi és zenei kultúrával rendelkezett, a legnagyobb m. énekesek között tartjuk számon. Erkel Ferenc valamennyi operájának bariton szerepét énekelte. Népszínműveket, vígjátékokat írt. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Brankovics György Erkel Ferenc négyfelvonásos operája. Szövegkönyvét Ormay Ferenc és Odry Lehel írták Obernyik Károly azonos című drámája alapján. Ősbemutatója 1874. május 20-án volt a Nemzeti Színházban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ódry Árpád A férfi szerepében Henri-René Lenormand Don Juan estéje című drámájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1185x1675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn