D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1376141398.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyírbátor
B e s o r o l á s i   c í m : Nyírbátor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : vargapeterjozsef
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-08-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pince
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lépcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyírbátor
G e o N a m e s I d : 716948
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Báthori vár a pincétől a padlásig. Életlépek a várból . A pince.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XV. századi, emeletes belső udvarú várkastély része volt az 1730 körül, a vár maradványainak felhasználásával emeletes magtárrá alakított épület. Hogy a vár mikor és hogyan pusztult el, nem tudni. A Báthoriak nagy kiterjedésű birtokának központjában, Bátorban már a középkorban állt egy udvarház, amit a XV. század második felében átalakítottak, bővítettek. A XVI. században már várkastélyként, illetve várként említették. Fráter György és Ferdinánd király megbízottai itt kötötték meg 1549-ben a nyírbátori egyezményt, amelyben Erdély és a királyi Magyarország egyesülését mondták ki. A XVIII. századi urbáriumok már egy erősen romos vár épületeiről emlékeztek meg. Az előzetes kutatások szerint a mintegy 60x80 méteres területen belül több önálló palotaszárny és egyéb épület helyezkedett el a középső udvar körül. A várkastély északi szárnyának közepén állt az északi (ebédlő) palota, amely erősen átalakított formában hosszabb ideig magtárként szolgált. 2006 szeptemberében történt meg az épület teljes felújítása. A várkastély 2009 óta ad helyet a Báthori Panoptikumnak, melyet meglátogatva egy csodálatos időutazásnak lehetünk részesei. A történelmi tényeken alapuló állandó kiállítás a város múltjához kötődő Báthori család korát és legendáit eleveníti meg. A Megyeri János szobrász által készített 45 figura öt képben, élethű nagyságban jeleníti meg a XIV - XVII. század legfontosabb történéseit, és kelti életre több "hírhedt" történelmi személyét. A pince szinten került kialakításra egy kőtár, valamint itt található a Reneszánsz Étterem is, mely középkori hangulatának köszönhetően igazán kivételes rendezvényhelyszín (napjainkban azonban csak előzetes bejelentkezéssel fogad vendégeket). A földszinti kiállító terekkel együtt egy turisztikai tájékoztató iroda kerül kialakításra, a látogatók igényeinek még teljesebb körű kiszolgálása érdekében. A Báthori Várkastély tetőterében található Kelet-Magyarország egyik legimpozánsabb konferenciaterme, exclusive, légkondicionált és a legmodernebb technikai berendezésekkel felszerelt, amely ideális helyszínt biztosít rendezvényeknek, üzleti megbeszéléseknek, továbbképzéseknek egyaránt. (Forrás: http://vendegvaro.utazom.com/bathori-varkastely-nyirbator)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : vargapeterjozsef: Nyírbátor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1656x1102 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer