D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept1_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Női súlyemelő
B e s o r o l á s i   c í m : Női súlyemelő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpiai érmesek (V.) - Sydney
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Baticz
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1970-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2000
S o r o z a t : 2000. Olimpiai érmesek (V.) - Sydney
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : súlyemelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Sydney
G e o N a m e s I d : 2147714
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2000. OLIMPIAI ÉRMESEK (V.) - SYDNEY
A Sydney-i olimpián elért sikerek emlékére, egy íven 5 vonalkód.
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Baticz Barnabás
Névérték: 40,- Ft
Á 2000. nov. 22.-2002. dec. 31.
P 150 000 fog.
4576 4639 40 Ft Női súlyemelő 80,- 80,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : XXVII. Nyári Olimpiai Játékok - Sidney - 2000. szeptember 15-október 1. 199 nemzet fiai vettek részt ezen az olimpián, hogy 28 sportág 300 versenyszámában megmérkőzzenek. Magyarországot 178 sportolónk képviselte. Az összesen 301 aranyéremből a magyarok 8 aranyérmet, a 299 kiosztott ezüstéremből 6 darabot és a 327 bronzéremből 3 bronzérmet magyar sportoló kapott. Aranyérmesek: Kovács Ágnes 200 m-es mellúszásban, kajak kettes 500 m-en Kammerer Zoltán és Storcz Botond, kenu egyes 500 m-en Kolonics György, kenu kettes 500 m-en Nóvák Ferenc és Pulai Imre, kajak négyes 1000 m-en Horváth Gábor, Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos, Csollány Szilveszter torna gyűrű számban, párbajtőr egyéniben Nagy Tímea és a vízilabdacsapat, név szerint Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Kósz Zoltán, Marz Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Vári Attila, Varga Zsolt. Ezüstérmesek: kajak kettes 500 m-en Kovács Katalin, Szabó Szilvia, kajak négyes 500 m-en Kovács Katalin, Kőbán Rita, Szabó Szilvia Viski Erzsébet, öttusa egyéni Balogh Gábor, kötöttfogású birkózásban Bárdosi Sándor, súlyemelésben Márkus Erzsébet és a női kézilabdacsapat, név szerint Balogh Beatrix, Deli Rita, Farkas Ágnes, Farkas Andrea, Kántor Anikó, Kökény Bea, Kulcsár Anita, Lőwy Dóra, Nagy Anikó, Pádár Ildikó, Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina, Radulovics Bojana, Simics Judit Siti Beáta. Bronzérmesek: kajak kettes 1000 m-es számban Bártfai Krisztián és Veréb Krisztián, ökölvívásban Erdei Zsolt, sportlövészetben Igaly Diána. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baticz Barnabás: Női sportlövő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x708 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn