D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Rio de Janeiróból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Rio de Janeiróból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Stuller László gyűjteményében levő fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A czukor-süveg az öböl bejáratánál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 47. sz. (1889. november 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öböl
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rio de Janeiro
G e o N a m e s I d : 3451190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Brazília
G e o N a m e s I d : 3469034
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Rio de Janeiróból. - Stuller László gyűjteményében levő fényképek után.
A czukor-süveg az öböl bejáratánál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csaknem a baktérítő alatt két gránit-szikla áll őrt a tengeröbölnél, a czukorsüveg-nek (Pas de assucar) nevezett sajátságos alakú, 200 méter magas kopasz és meredek hegy, melynek alján várkastély áll és vele szemben egy kis erőddel bíró csúcs. Az öböl bejárása csak 700 méter széles, de aztán hirtelen szétterül, hossza 47 kilométer és szélessége 45 kilométer lesz, a legnagyobb és legszebb kikötő a világon, a hol a földgömb mindennemű hajói találkoznak. Szeszélyes alakú hegyek, egész sereg kisebb-nagyobb sziget, egy messze előre nyúló félsziget, s a hegyeken várak és erődök, a partokon gyönyörű villák és nagyszerű tenyészet itt-ott egy-egy terjedelmes kolostor és hatalmas tornyok élénkítik meg a képet. Messze távolban feltűnik az Orgona hegység csodálatos alakú csúcsaival és szarvaival, előtte sajátságos alakú más hegyek és mindenek felett a tengeröböl pompás sötét-kék vize. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Rio de Janeiróból - Stuller László gyűjteményében levő fényképek után: A kikötő és a régi város egy része
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1681x557 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna