D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_58_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Villamos fényárasztó az Eiffel-tornyon
B e s o r o l á s i   c í m : Villamos fényárasztó az Eiffel-tornyon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 41. sz. (1889. október 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fényforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lámpa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos energia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Villamos fényárasztó az Eiffel-tornyon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "pharus" vagyis a nagy világító lámpa fényereje 3000 amperét tesz ki. Maga a pharus szabadon áll, de a világító lángok előtt üveglemezek vannak, melyek mozgathatók s óraszerkezet által hozatnak forgásba. E lemezek kék, fehér és vörös szinüek, vagy is a franczia nemzeti három szint bocsátják át magokon, mikor a fényáradat átszűrődik rajtuk. A világító nagy lámpa a kiállítás területéről meg nem látható közvetlenül, legalább is 1500 méter távolban kell állanunk a toronytól, hogy kivehessük. A Place de la Concorderól vagy az Esplanade des Invalidesről azonban jól kivehatjük a pharust.
Képünk a projektorok vagy is a fényárasztók egyikét tünteti föl, melyek az éj beálltával hatalmas fényözönt árasztanak a franczia fővárosra és környékére. Két ily villamos fényárasztó van, s átmérőjük 90 centiméter. A föld szintája fölött 290 méternyire vannak elhelyezve s az általuk árasztott fény-kéve tiszta időben elhat tiz kilométernyire. Mikor a 850 magyar tiszteletére a párisi irók és művészek a st.-cloudi kirándulást rendezték, az Eiffel-torony projektorai koronkint egész fényözönnel borították a társaságot, mintha a legtisztább teli hold fénye világította volna meg. A fényárasztók tündéri játékát külön elektrotekhnikusok vezetik minden este 8 órától 11-ig, rendkívüli élvezetet szerezve a rá ügyelő tömegnek káprázatos színváltozásaikkal. A világító torony meg igazán mesés, a mikor lángözönbe borul, s már messziből vakít, ha épen ilyenkor közeledik valaki vasúton Páris felé. A világító golyók minden pillanatban változnak s fényben a halvány hold tányérjával vetekednek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. október 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A párisi Eiffel-torony
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi Eiffel-torony, a kiállítás látképével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1751x1144 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna