D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boglárka-jelmez
B e s o r o l á s i   c í m : Boglárka-jelmez
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 9. sz. (1889. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : boglárka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Boglárka-jelmez
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fantaisie-öltözetek gyermekeknél azonban nem szorítkoznak csupán a történeti stylü jelmezekre. A szinpad, az irodalom és novellisztika, a mythologia, az emblémák és allegóriák, a növény- és állatvilág, a mesék és mondák egész birodalma jobbnál-jobb ötletekkel áll ebben a tekintetben rendelkezésre. Egy Galathea, Psyche vagy más görög istennő ábrázolásához mi sem talál jobban, mint egy könynyü rövid ruha, liliomokkal vagy vízi rózsákkal behintve, hozzá szintén liliomkoszorú alól kibontakozó leeresztett szőke haj, s a kézben egy tridens, vagy varázsvessző vagy az arkádiai pásztorira, csattos hegyes czipőivel, selyemharisnyáiban, térdén szalaggal czifrázott, csikós selyemnadrágában, melyhez virágos kihajtott mellény, rövid, nyitott kabátka, hajporos fő, széles kézfodor s a vállon lecsüngő vállszalag járul - tilinkójával ajka előtt nem tökéletes ideálja-e a hatásos fiujelmezeknek? Virágok közül majd mindenik alkalmas jelmezruhák kombinálására. Ott van a Margitka (Margarethen-Blümchen) üde természetességével, vagy a mezei boglárka elénk fénye, mely a gyermekkedély tisztaságát oly jól emeli ki. Ez utóbbi képünkön Ízléses alkalmazásban jelenik meg, könnyű gázzal behúzott fehér satin alsóruhán, a nyak, a csípő, az oldal, a csuklók mindenütt kecses virágfüzérekkel borítva, ugyanolyan csokor alakú legyező a kézben s néhány sziromból hasonló virágkehelyt ábrázoló selyem főkötőcske a fő tetején. Különösen a legyező lényeges kiegészítő része ily toiletteknek kaucsukból utánzott s természetes szinre festett virágszárakból áll, hajlékonyságánál fogva bármely alakba hajlítható s kis rovátkái szolgálnak a természetes virágok befogadására, melyek élő megfejtését adják az ábrázolt virág symbolumának. Épen igy vehetők alapul más virágok : csengetyükék, nefelejcs, ibolya, gyöngyvirág, almavirág. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báli jelmezek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : K. Kopácsy Juliska mint magyar leány egy amerikai jelmezbálban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 627x929 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna