D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt5_10.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057935/okt5_10_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tornásznők
B e s o r o l á s i   c í m : Tornásznők
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpia (IV.) - Tokió
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Földiák
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1964
S o r o z a t : 1964. Olimpia (IV.) - Tokió
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Tokió
G e o N a m e s I d : 1850147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1964. OLIMPIA (IV.) - TOKIÓ
Mélyny. 11 F. fog.
T.: Földiák György
Névérték: 40 f
Á 1964. jún. 12.-1964. dec. 31.
PM 450 000 fog. 10 467
2077 2032 40 f Tornásznők 10.- 5.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Japán már régen vágyott arra, hogy olimpiát rendezhessen. 1964-ben adatott meg ez a lehetőség, és rögtön olyan versenyeket szervezett, amelyért neki járt volna aranyérem. Ez a tokioi olimpia kezdete volt a sport történetében egy új korszaknak. Annyi gonddal, szakértelemmel és előrelátással még nem rendeztek versenyeket, mint itt. A versenyek során világ- és európai-csúcsok tömegei születtek. Az olimpiai lángot Yoshinori Sakai atléta gyújtotta meg. 94 ország 5140 versenyzője, köztük 683 nő versenyezett 19 sportág 166 versenyszámában. A magyar olimpikonok jól felkészülve és kitűnő küzdőképességgel a nemzetek versenyében a VI. helyen végeztek. A dobogó legfelső fokán aranyérmet kapott a vízilabda-csapat, kötöttfogású bírkózás pehelysúlyban Polyák Imre, nehézsúlyban Kozma István, kard egyéni versenyben Pézsa Tibor, férfi párbajtőr-csapat, a női tőr egyéni versenyben Újlakiné Rejtő Ildikó, a női tőr-csapat, öttusa egyéni versenyben Dr. Török Ferenc, kisöbű sportpuska lövészet fekvő helyzetben Hammerl László és a labdarúgó-csapat. Második helyen vézett ezüstéremmel férfi atlétika kalapácsvetésben Zsivóczky Gyula, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, női atlétika gerelyhajításban Rudas Márta, súlyemelés légsúlyban Földi Imre, középsúlyban Tóth Géza, férfi kajak-kenu 1.000 m-es egyéni versenyben Hesz Mihály és női torna felemás korláton Makray Katalin. Bronzérmes lett férfi atlétika súlylökés versenyben Varjú Vilmos, súlyemelés középsúlyban Veres Győző, az öttusa-csapat, lövészet kisöbű sportpuska három helyzetben Hammerl László és a női talajtorna versenyben Jánosiné Ducza Anikó. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Földiák György: Labdarúgók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1036x1048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn