D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagyváradi székesegyház és püspöki lak
B e s o r o l á s i   c í m : Nagyváradi székesegyház és püspöki lak
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Bubics
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1821-1907
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 28. sz. (1886. julius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspökség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagyvárad
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagyváradi székesegyház és püspöki lak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagy-váradi püspöki lak, székesegyházával együtt, egyike a legszebbeknek az országban. A város szélén emelkedik egy magaslaton, s az a földről vasúton érkező elé festői képet tár. Maga a váradi püspökség régi, szent László király alapította, kinek a város székhelye volt. Gazdaggá, fényessé tette, s a váradi püspökök mindig kiváló szerepet játszottak a nemzet történetében es kultúrájában. A török uralom azonban elpusztította Szent László hires székesegyházát, elpusztította magát a várost is. E szép és nagy város egészen az ujabb idők alkotása. A jelenlegi Nagy-Várad másfél száz év előtt kezdett épülni hamvaiból püspöki rezidencziája és székesegyháza pedig alig múlt száz éves. A püspöki lak nagy térségen emelkedik a székesegyházzal együtt. Kert veszi körül a püspöki lak egyik részéhez pedig árnyékos park csatlakozik. A nagy templomot néhány év előtt Lipovniczky püspök restauráltatta, s művészileg diszítteté. A püspiöki lak fejedelmi kényelemmel van berendezve, s a királyi pár is itt volt szállva, mikor körutat tett az országban. A püspöki lak és templom csak egy részét teszi az itt emelkedő épületeknek. Mindjárt a templom közelében emelkedik a papnevelő intézet s a kanonok-lakások, minden kanonok számára egy-egy külön emeletes palota, nagy kerttel. Egész városrész, üde és csöndes, mely csak a templomi ünnepélyek alatt elevenül meg. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. julius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Szombathelyi székesegyház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1327x815 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna