D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti kirándulók Fiuméban
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti kirándulók Fiuméban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Elindulás Fiuméból Buccariba
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zamboni
U t ó n é v : Carlo
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 19. sz. (1886. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajókirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kirándulóhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti kirándulók Fiuméban. - Elindulás Fiuméból Buccariba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fiúméhoz sok vonzó emlék fűződik, s a magyar ember előtt rokonszenves és titokzatos hely, mert a tenger csak tenger marad mindig annak, a ki az alföld lapályához és a bérczekhez szokott. Egy kis elteltséggel is gondol a magyar Fiúméra, melynek vizet "magyar tengernek" nevezik, s melyett Magyarország emelt az Adriai-tenger egyik elsőrendű kikötőjévé és a régen hatalmas Trieszt vetélytársává.
Az utazó társaságot a fiumeiek nagy szívességgel fogadták, és szeretetreméltón éreztették velők, hogy még itt is otthon vannak. Hivatalos szertartás nem volt, de volt sok melegség, s az indóházban sokan várták, és örömmel bokrétázták föl az érkezőket a déli égalj korán nyíló virágaival. Mikor a tengeren tettek kirándulást, akkor is összegyűlt Fiume a parton és barátságos érdeklődéssel nézte a hajóra helyezkedést és elindulást.
Elhajóztak a szomszédos Abazziába, mely egyre keresettebb üdülőhely. Levegőjét télen-nyáron enyhén tartja a tenger, s a hasgató Bóra mérgétől is védve van. Másnap Buccarit tekintették meg, algyönyörű fekvésű horvát várost. Fiúméban is volt elég látni való. A város folyton épül, egyre nagyobbodik, az élet benne most már igazán egy kikötővárosé. A kirándulók egy része az ünnep másodnapjának estéjén Pola felé vitorlázott, a hadi tengerészet főhelyére. Ez azonban már nem tartozott a programmhoz. A nagyobb rész visszatért, egy tanulságos kirándulás gazdag benyomásaival.
Képünk a kirándulás eseményeiből azt a jelenetet tünteti föl, mikor az utasok ápril 26-ikán reggel két gőzhajóval Buccariba indultak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fiume (olaszból átvett név), (horvátul Rijeka, németül Sankt Veit am Flaum (elavult), vagy Fiume, latinul Vitopolis, Flumen) város Horvátországban Tengermellék-Hegyvidék megyében. A Kvarner-öböl partján fekvő település az ország legfontosabb kikötője és harmadik legnépesebb városa Zágráb és Split után.
A terület legelső telepesei a kelták és az illírek voltak. A város a 20. században hat országhoz tartozott: Osztrák-Magyar Monarchia, Fiumei Szabadállam, Olaszország, Harmadik Birodalom, Jugoszlávia, végül Horvátország. 1920 és 1924 között itt működött a Fiumei Szabadállam nevű államalakulat, melynek a magyar is hivatalos nyelve volt.
A magyarok szempontjából azért is fontos ez a város, mert a Monarchia idején ez volt a legnagyobb kikötője Magyarországnak. Továbbá kisebb megszakításokkal 1776-1918 között Szádrévvel és a környező településekkel együtt a Magyar tengermelléket alkotta, mely a Szent Korona tagja így a Magyar Királyság része volt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bakar (régi magyar néven Szádrév, olaszul: Buccari) város és község Horvátországban, Tengermellék-Hegyvidék megyében. Közigazgatásilag Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, ©krljevo és Zlobin települések tartoznak hozzá.
A horvát tengerpart egyik legfestőibb kisvárosa Fiumétól 15 km-re délkeletre a fekszik. A Bakari-öböl 4,6 km mélyen nyúlik be a szárazföldbe. Mélysége eléri a 40 métert. Bakar mint egy amfiteátrum, úgy öleli körül az öböl egy részét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume, a magyar tengerpart fővárosa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1307 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna