D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koppenhaga-terkep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kopenhága
B e s o r o l á s i   c í m : Kopenhága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-08-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Pallas Lexikon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Pallas nagy lexikona [elektronikus dok.]
S z e r z ő : Bokor József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum ; FolioNET Kft., 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 2 X
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : általános térkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közigazgatási térkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Koppenhága
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kopenhága.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kopenhága, Dánia székes fővárosa és első iparos és kereskedő helye, az északi szélesség 55° 41' 13" és a keleti hosszúság 12° 35' alatt; vasutak mellett és a Kallebostromnak, a Sun ama keskeny ágának mindkét partján, amely a Seeland szigetet az Amager-szigettől elválasztja és teljes biztonságot nyújtó kikötőül szolgál; (1892) 312,859, a vele egybeépített külvárosokat (Frederiksberg, Utterslev és Sundbyerne) is beleszámítva, 375,719 lak. A Kallebostromot ÉD-i irányban cölöpsor választja ketté, a seelandi oldalon van a kereskedelmi, az amageri oldalon a hadikikötő (Orlogshavn) és az Amager előtti kis Nyholm, Frederiksholm, Arsenalör és Kristiansholm szigeteken az arzenálok, hajógyárak és egyéb tengerészeti telepek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona : Kopenhága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1517x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 75 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer