D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Koronás látogatóink. A szerb kiállítás. A kiállítás őszi rózsája)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 40. sz. október 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóhelyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A keleti pavillon szerb osztálya Milán király és Natalia királyné arczképével
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Torbák függönyök (zarjes), abroszok (ubrus), ágyteritők (csarzsava) szakítják meg itt-ott a szőnyegek rikító tarkaságát, mig a középső szekrények üvegfedelei alól finom krépeszerű lenvásznak, nem ritkán tarkán hímezve, mint a világhírű spanyol manták kandikálnak elő. Aranyhímzésű főkötők a legszebb idomoknak kimerithetlen gazdagságát tárják föl, a kötény-formájú pregacsák pedig, ha nem is oly dúsak, mint az oláh katrinczák, de rendkívül ízléses összeállítást mutatnak. A müipari régiségek csoportjában, melyeket részint a szerb nemzeti múzeum, részint az orsz. iparművészete múzeum állított ki, handsárok, pisztolyok, fülönfüggők mellett néhány női ujjas mellényt is találunk, kettő Zichy Jenő gr. tulajdona, szederjes és vörös bársonyból, gazdag arany hímzésekkel, egy pedig a szerb nemzeti múzeumé, ez utóbbi fehér atlasz ezüsttel kivarrva. Itt van egy sajátságos faragványu ódon ólomedény is, melyet a Dunában találtak volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 40. sz. október 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az országos kiállításról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1583x1262 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet