D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Karolina-szigetekről
B e s o r o l á s i   c í m : Karolina-szigetekről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 37. sz. szeptember 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tengeri sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mikronézia
G e o N a m e s I d : 2081918
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Karolina-szigetek
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Karolina-szigetek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy része a szigeteknek vulkanikus eredetű. Nincsenek ugyan itt tűzokádó hegyek, még annak sem látjuk nyomát, hogy valaha lettek volna de minden jel arra mutat, hogy a szigetek egykor földalatti erők hatalmából emelkedtek fel a tengerből mert mind hegyes, sokszor tisztán hegy s völgyből álló talajjal bírnak. Sokkal nagyobb azonban a teljesen lapos és leginkább lagunaszerü korallszigetek száma, melyeket rendesen zátonyok vesznek körül, bár nem ritka eset, hogy e körövön át csatornaszerü nyilasok vezetnek' a sziget valamely használható kikötőjébe. Mind a két nemű szigetek igen ter mékenyek. Az egyenlítő alatt feküsznek, de azért nagy forróság nem uralkodik rajtok, állandó esős időszak sincs s kedvező szelek fújnak. Ennek következtében itt a tenyészet atalában igen gazdag. A vulkanikus szigeteken a legmagasabb csúcsig mindent erdő fed, s ez erdőt csak a müvelés alatt levő csekély föld s néhány mocsár szakítja félbe. Igen gyakoriak a harasztok, melyek gyakran famagasságra nőnek, a pálmákból sok faj tenyészik itt ,s az erdőkben kúszó növények kötik össze az egyes fákat, míg a partokon rhizophor-növények vonnak széles övet." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 37. sz. szeptember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Karolina-szigetekről : Metalamin kikötő Ponapi szigetén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1487x1770 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet