D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_25_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az óriási hordó-korcsma kiállításon
B e s o r o l á s i   c í m : Óriási hordó-korcsma kiállításon
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kozmata
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1902
V I A F I d : 19983275
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 29. sz. július 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terasz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az óriási hordó-korcsma
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Horvát testvéreink nemcsak Petőfivel, hanem magával Diogenessel is tarthatják a rokonságot. Legalább Diogenes óta ők csináltak másodszor lakóházat a hordóból, és az nagyon szép tőlök, hogy míg az államjog terén Magyarország harmadrészét követelik, addig a kiállításon megférnek egy hordóban is. Persze a hordónak, melyről szólunk, s melyet képben is bemutatunk, csak a hires heidelbergi és tatai hordók sorakozhatnak nagyságban melléje. Ott terpeszkedik, illetőleg terpeszkednek, mert kettő van hatalmas ászokjaikon, az olda lukba vágott ajtókkal és ablakokkal, melyekhez fagarádicsok vezetnek föl büszkén gömbölyödnek óriási sárga dongáik kecsesen mint a legszebb asszonyi tagok, melyeket büszke diadémként fognak át a fényes fekete abroncsok széles pántjaikkal. Cservenka és Grossmann mesterek neve szerénykedik egy szögeiéiben, mint készítő bodnároké, azaz hogy építőké, mert ekkora arányok megérdemlik, hogy magasabb hangon beszéljünk rólok, s a négy oldalon sudár hasított szarufák, a horvátországi rengeteg erdőségekből, adnak pavillonszerü környezetet a kádár-ipar ez emlékezetes monumentumainak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 28. sz. július 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolából : Morelli Gusztáv tanár metszetei. Ékítményes rajz és festés terme / metsző Morelli Gusztáv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1697x1234 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet