D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Főnix-parki gyilkosságban vádolt irlandiak pörének végtárgyalása Dublinban
B e s o r o l á s i   c í m : Főnix-parki gyilkosságban vádolt irlandiak pörének végtárgyalása Dublinban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 7. sz. (1883. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyilkosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : per
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bírósági tárgyalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vádlott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : összeesküvés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dublin
G e o N a m e s I d : 2964574
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Írország
G e o N a m e s I d : 2963597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Főnix-parki gyilkosságban vádolt irlandiak pörének végtárgyalása Dublinban
Vádlottak: 1. Carey Jakab, a kinek lakásán hosszú késeket találtak elrejtve. 2. Kelly Timotheus. 3. O'Brien Ede. 4. M'Caffrey Ede. 5. Carey Péter. 6. Doyle Péter. 7. Hanlon Lörincz. 8. Brady József. - 9. Smith biztos, a mint a Carey házában talált késeket mutatja. - 10. Porter sebész. - 11. A tárgyalásra bebocsátást kérő tömeg. - 12. Hands István tanú reá mutat O'Brien Ede vádlottra: "Az ott - a harmadik, szélröl".
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Múlt évben május 6-án este történt, hogy Dublin város egyik leglátogatottabb helyén, a Fönix-parkban meggyilkolva találták Anglia két legelső irlandi tisztviselőjét: Cavendish lord kormányzót és Bürke H. Tamás államtitkárt. Az ez év február 3-án Dublinban több ír összeesküvő pőrében megkezdődött tárgyalás alkalmával azonban már 8 oly vádlott ült a padon, kiket az előterjesztett bizonyítékok és gyanuokok alapján Cavendish és Burke meggyilkolásában részeseknek tartanak.
Képünk a tárgyalási terem rajzát mutatja abban a pillanatban, midőn az egyik tanú, Hands, ki a gyilkosság alkalmával a parkban négy gyanús embert látott, az egyik vádlottra, O'Brien Edére mutat, jelezvén, hogy őt felismerte. A legsúlyosabb gyanuok, melyet Fitzsimons jelentése alapján felhoztak, abban áll, hogy az egyik fővádlott, Care Jakab, padláskamrájában hosszú késeket rejteget. Fitzsimons látva, hogy a vádlott hágcsóval éjjel gyakran jár e kamrába, Smith titkos rendőrbiztos segítségével július 39-án kikutatta azt s a késeket elvette.
A tárgyalás folyamában a gyanuokok mind súlyosabbak lettek. Elfogták a kocsist is, ki őket a Fönix-parkba vitte s ki azt állítja, hogy a sétáló miniszterek megtámadására Careij adott jelt fehér zsebkendővel. (Forrés: Vasárnapi Ujság, 1883. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cavendish Lord, Irland meggyilkolt minisztere
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dublin, Irland fővárosa: Részlet a Phönix-parkból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az irlandi minisztergyilkosság: Gladstone és inditványa pártolói a parlamentben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1650x1081 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna