D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec2_04.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054665/dec2_04_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karácsony
B e s o r o l á s i   c í m : Karácsony
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mária a gyermek Jézussal
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Karácsony (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : Miksa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1944
V I A F I d : 40186992
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Demeter
U t ó n é v : Zsuzsa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1999
S o r o z a t : 1999. Karácsony (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karácsony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária (Jézus anyja)
V I A F I d : 52482731
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1999
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1999. KARÁCSONY (I.)
100-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 : 11 1/2 és 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Demeter Zsuzsa (27 Ft). Nagy Péter (32 Ft)
Névérték: 32,- Ft
Á 1999. okt. 15.-2001. dec. 31.
P 6 310 000 fog.
4519 4568 32 Ft Róth Miksa (1865-1944): Mária a gyermek Jézussal (üvegfestmény) 80,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Róth Miksa magyar üvegfestő. Apja műhelyében tanult, majd önálló üvegfestőműhelyt nyitott, mely 1885-től állt fenn. 1897-től elsőként üvegmozaikkal is foglalkozott. Munkája művészi és technikai szempontból kimagasló volt. A kiépülő Budapest köz- és magánépületeinek monumentális üvegmunkáira általában műhelye kapott megrendelést, így a Postatakarékpénztár, a Zeneakadémia, a Gresham-palota, az Ernst Múzeum, illetve a Marosvásárhelyi Kultúrpalota üvegfestményeire, budapesti Szent István Bazilika, az Országház, az Örökimádás-templom üvegablak- és üvegmozaikmunkáira. Működésének jó része még a historizmus korszakába esik, másrésze a századeleji új stíluskísérlet, a szecesszió idejére, ezért művei nem mutatnak művészi egyenletességet. Érdeme, hogy mindvégig küzdött az üvegablak anyagszerűségéért, középkori hagyományokat követő, valódi, őszinte stílusának újrateremtéséért. Külföldi ismertségét jelzi Oslóban a Fageborg-templom, Hollandiában Vilma királynő emlékére, a hágai Királyi Palotában, Olaszországba és Mexikóba készült munkái. Háza és műterme az I. világháború előtt a művészeti élet fontos központja volt. (Műv.L. 19868.4k.174 o., MNL.15k.623 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Udvardi Erzsébet, Kara György, Huschit János: Karácsony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 625x791 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn