D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : red_hair_ring_54607.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tűzpiros facincér
B e s o r o l á s i   c í m : Tűzpiros facincér
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : harry22
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-08-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A pixabay.com honlapjra való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Pixabay
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cincér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A cincérfélék (Cerambycidae) a rovarok (Insecta) osztályának a bogarak (Coleoptera) rendjéhez, ezen belül a mindenevő bogarak (Polyphaga) alrendjéhez tartozó család. Magyar nevüket onnan kapták, hogy zavarás esetén cincogó-ciripelő hangot hallatnak. A körülbelül 25 000 cincérfaj az egész világon elterjedt. Különösen nagy fajgazdagságban vannak jelen a trópusokon. Közép- és Észak-Európában 250, a Brit-szigeteken pedig 60 faj él. Sok faj kifejezetten ritkának számít. Számos cincérfajt Európában törvények védenek. A trópusokon élő fajokat leginkább élőhelyük zsugorodása veszélyezteti. A cincérfélék családjába mintegy 220 hazai faj tartozik. E rovarok hossza Európában maximum 60 milliméter, a trópusokon nagyobb. A cincérek teste hosszúkás és enyhén lapított. Élénk mozgású bogarak. Sok faj élénk színekben pompázik és érdekes minták díszítik őket, míg más fajok egyszerű színezetűek. A nagyon színes fajok méreggel vannak ellátva. A cincérféléknek két pár szárnyuk van. A kitines szárnyfedők alatt bújik meg az egy pár hártyás repülőszárny. Egyes cincérfélék egyáltalán nem tudnak repülni. Ízelt lábukon két-két karom van. Rágó szájszervük erős, a bogarak képesek megrágni a kemény fát. A csáp ízekből áll, és rendszerint hosszabbra nyúlik az állat testénél. A bogár a csápjával érzékeli a környezet illatanyagait. A cincérfélék csápjukat előretartva vagy oldalra hajlítva viselik; számos faj arra is felhasználja, hogy hanyatt esve, segítségével ismét talpra álljon. Mindkét nemnél elterjedt a cirpelési képesség, amit ki is próbálhatunk, ha egy cincért ujjaink közé veszünk: előtorát a mellközép hátán elhelyezkedő reszelőlapon előre-hátra mozgatva, cirpelő hangot ad. Más fajok a hátulsó lábukat dörzsölik a szárnyfedő szegélyéhez. A cincérfélék magányos lények. A lárvák élő vagy holt faanyagot esznek (szaproxilofágia); a kifejlett rovarok fanedvekkel, virágporral és nektárral táplálkoznak. A cincérfélék fajtól függően 150-300 petét, egyesével vagy csomókban raknak le. A fejlődés időtartama fajonként és területenként eltérő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : kallojazmin: Tűzpiros facincér : Pyrrhidium sanguineum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn