D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_844_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országgyűlési képek
B e s o r o l á s i   c í m : Országgyűlési képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 51. sz. (1878. december 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wahrmann Mór (1832-1892)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kemény Gábor (1830-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ghyczy Kálmán (1808-1888)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bánhidy Béla (1838-1890)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Irányi Dániel (1822-1892)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pulszky Ágost (1846-1901)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : országgyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országgyűlési képek.
Wahrmann Mór. Báró Kemény Gábor. Ghyczy Kálmán.
Báró Bánhidy Béla. Irányi Dániel. Pulszky Ágost.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wahrmann Mór (Móric) (Pest, 1832. február 29. - Budapest, 1892. november 26.) nagykereskedő, befektető, felekezeti vezető, politikus.
Magyargyerőmonostori báró Kemény Gábor (Csombord, 1830. július 9. - Ajnácskő, 1888. október 23.) gazdaságpolitikus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd tiszteleti tagja. 1866-tól haláláig országgyűlési képviselő, 1878-1882-ben Magyarország földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi, 1882-1886-ban közmunka- és közlekedésügyi minisztere volt. 1887-től 1888-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
Ghiczi, assa- és ablanczkürthi Ghyczy Kálmán (Komárom, 1808. február 12. - Budapest, 1888. február 28.) magyar konzervatív politikus, ügyvéd, pénzügyminiszter volt.
Simándi báró Bánhidy Béla Antal Imre (Makó, 1836. február 17. - Arad, 1890. június 18.) magyar országgyűlési képviselő, újságíró.
Irányi Dániel (született Halbschuh Dániel, Toporc, 1822. február 24. - Nyíregyháza, 1892. november 2.) politikus, publicista.
Cselfalvi és lubóczi Pulszky Ágost (Bécs, 1846. július 3. – Budapest, 1901. szeptember 11.) magyar jogfilozófus, szociológus, politikus, publicista. A Magyar Tudományos Akadémia tagja (l. 1887).
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1905x1699 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna