D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országgyűlési képek
B e s o r o l á s i   c í m : Országgyűlési képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 46. sz. (1878. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bedekovich Kálmán (1818-1889)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szapáry Gyula (1832-1905)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szende Béla (1823-1882)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szontagh Pál (1821-1911)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kovách László (1827-1889)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szalay Imre (1846-1917)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csanády Sándor (1814-1892)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ráth Károly (1821-1897)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Korizmics László (1816-1886)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országgyűlési képek.
Bedekovich Kálmán. Gróf Szapáry Gyula. Szende Béla.
Szontagh Pál. Kovách László. Korizmics László.
Szalay Imre. Csanády Sándor. Ráth Károly.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bedekovich Kálmán (Szenterzsébet, 1818. okt. 13. - Hinterbrühl, 1889. aug. 10.): horvát politikus, miniszter, nagybirtokos, 1842-től 1845-ig a zágrábi kir. tábla ülnöke. 1861-ben Varasd vm. alispánjává választották. Az unionista párt vezetőjeként jelentékeny szerepet játszott az 1868-i horvát-magyar kiegyezési törvény megalkotásában. 1868. dec. 8-tól 1871. febr. 10-ig az Andrássy-kormány, 1876. febr. 25-től 1889. aug. 10-ig Tisza Kálmán kabinetjének horvát-szlavón-dalmát minisztere.
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/01360.htm)
Gróf szapári, muraszombati és szécsiszigeti Szapáry Gyula (Pest, 1832. november 1. - Abbázia, 1905. január 20.) politikus, Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja, miniszter, Magyarország miniszterelnöke.
Szende Béla, születési nevén Frummer Béla (Lugos, 1823. április 4. - Gavosdia, 1882. augusztus 18.) magyar politikus, honvédelmi miniszter.
Nógrádi Szontagh Pál (Szécsény, 1820. szeptember 11. - Horpács, 1904. június 15.) a főrendiház tagja, képviselőházi alelnök, belső titkos tanácsos, a reformkori Nógrád vármegyei nemesi ellenzék egyik vezetője.
Visontai Kovách László (Gyöngyös, 1827. október 26. - Abbázia, 1889. május 7.) országgyűlési képviselő, a képviselőház háznagya, főjegyző.
Aggszentpéteri Korizmics László (Aggszentpéter, Fejér vármegye, 1816. március 29. - Kistétény, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 1886. október 5.) mezőgazdász, agrárpolitikus, az MTA tiszteleti tagja (1858). A Bécsi Gazdasági Egyesület[2] és a New York-i Gazdasági Egyesület levelező tagja (1857). 1859-től 1860-ig a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnöke.
Lellei Szalay Imre (Dég (Veszprém megye), 1846. február 2. - Lelle, 1902. február 21.) földbirtokos, országgyűlési képviselő, vadász, borász, író.
Ráth Károly (Szeged, 1838. július 6. – Budapest, 1902. május 1.) iparszervező, gyáralapító, publicista, politikus, királyi tanácsos. A kisipari termelő és értékesítő szövetkezetek felállításának kezdeményezője, a Kereskedelmi Múzeum megszervezője és igazgatója, a háziipart felkaroló hazai mozgalmak egyik vezetője.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1860x2675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
A   d o k u m e n t u m   s t á t u s z a : FRISS
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna