D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ujabbkori utazók Afrikában
B e s o r o l á s i   c í m : Ujabbkori utazók Afrikában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 10. sz. (1877. márczius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Chaillé-Long, Charles (1843-1917)
V I A F I d : 22924497
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barth, Heinrich (1821-1865)
V I A F I d : 9813857
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Stanley, Henry Morton (1841-1904)
V I A F I d : 27071894
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : LeJean, William (1828-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rohlfs, Gerhard (1832-1896)
V I A F I d : 17356103
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Du Chaillu, Paul Belloni (1831-1903)
V I A F I d : 76314891
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nachtigal, Gustav (1834-1885)
V I A F I d : 51777477
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cameron, Verney Lovett (1844-1894)
V I A F I d : 80787
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Duveyrier, Henrik (1840-1892)
V I A F I d : 44328859
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Baker, Samuel White (1821-1893)
V I A F I d : 4971822
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Speke, John Hanning (1827-1864)
V I A F I d : 32003069
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ujabbkori utazók Afrikában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Chaillé-Long Károly, Barth Henrik, Stanley Henrik, Lejeán Vilmos, Rohlfs Gerhard, Du Chaillu Belloni Pál, Dr. Nachtigall Gusztáv, Cameron Lovett, Duveyrier Henrik, Sir White Baker Sámuel pasa, Speke Hanning János (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mage Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1045x1008 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna