D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Görögországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Görögországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Marathon mezeje
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 9. sz. február 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : terület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrajzi hely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táj
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síkság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Marathon mezeje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az öbölben, mely a keleti és délkeleti szeleknek nyitva áll, csak néhány hajó köt ki néha elvétve. Marathon mezeje 351 kilométernyire van Athénétől, hajdan Herkulesnek volt szentelve, kinek leánya Makaria, itt áldozta volt föl magát. Talán ez is elősegítette a győzelmet, melyet a görögök itt a persák fölött vívtak. A forrás is, mely a persákra nézve annyira veszedelmessé vált mocsárt táplálja, Makaria nevet viselt talán annak emléke is buzditá a küzdőket, mikor a Herkules fiai Eurystheuson, Perseus unokáján, e forrás mellett győzedelmeskedtek. Theseus is e síkságon ölte meg ama szörnyeteget, mely a vidéket pusztította és a melyet Herkules Kréta szigetéről hozott magával." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 9. sz. február 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görögország
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1253x985 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet