D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 141_216_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bignio Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Bignio Lajos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 14. sz. április 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bignio Lajos (1839-1907)
V I A F I d : 169481917
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : énekművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bignio Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De a jó szerencse kedvezett neki, a dallam forrása megint felfakadt, s ö zavartalan folytathatta működését, söt két év múlva 1863-ban a bécsi udvari opera-szin házban is vendégszerepelt, még pedig oly sikerrel, hogy annak igazgatósága öt több évi szerződéssel kínálta meg. Ö inkább hazájában maradni szeretett volna, de a színház igazgatóságánál nem talált előzékenységre. Ajánlataira tagadó választ kapván, Bignio aláirta a bécsi szerződést, s mint rendes tag 1864-ben köszöntött be a bécsi opera- színházba Teli Vimossal, elismerést aratva. Uj állása sok ön-megtagadást , tanulmányt és erőfeszítést Vivánt még tőle és Bignio még Bécsben is igénybe vette a legjelesebb mesterek, I mint Salvi és Marchesi útmutatását, csakhogy a művészet magaslatán mielőbb szilárd állást foglaljon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 14. sz. április 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyermekkorában templomi énekes volt, a pesti piarista gimnázium diákja volt. Énekelni a Pest-Budai Hangászegyesületben, a Zenedében tanult, majd később Stoll Péter és Claudio Rossi tanítványa volt. 1858-ben lépett énekesként először színpadra a Pesti Városi Német Színházban, még ugyanebben az évben átment a Nemzeti Színházba. 1863-ig hangfajában ő volt a vezető énekes. 1864-ben a bécsi Opera alkalmazta, amelynek társulatával megfordult Európa számos operaházában. Elsősorban lírai, de hősi szerepekben is sikeres volt, hangversenyénekesként Johannes Brahms és Liszt Ferenc is kísérte. A bécsi Opera tiszteletbeli tagjává választották, császári és királyi kamaraénekes lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bignio Lajos mint Wolfram Richard Wagner Tannhauser című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 839x930 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet