D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fiume, a magyar tengerpart fővárosa
B e s o r o l á s i   c í m : Fiume, a magyar tengerpart fővárosa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 12. sz. (1861. márczius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vitorlás hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Adriai-tenger
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fiume, a magyar tengerpart fővárosa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fiume városa az Adriai tenger partján, a Quarnerói öböl csaknem északi részén fekszik; közel hozzá van még két más kikötő: Buccari és Porto-ré. A három között legfontosabb a fiumei kikötő s midőn "fiumei kereskedés"-ről van szó, rendesen a másik kettőnek forgalma is beleértetik. Fiume latin neve: Fiumen Sancti Viti, a szlávoknál Reka. Fekvése igen bájos; emelkedett helyen levén épitve, igen szép és messze kilátás nyilik innen a tengerpartra s a Quarneroi szigetcsoportra. A táj szépségét rontja ugyan az erdők hiánya, azonban a Fiumara folyó tengerbe szakadásánál, mely a városhoz közel van, gyönyörü vadregényes részletekkel is találkozunk. Ujabb időkben nehány ákáczfaültetvényt is találni s az ottani gazdasági egyesület az erdő-növelésre is kiterjeszté figyelmét.
Fiume város két részből áll: az ó és uj városból, melyekben mintegy 14,000 lakos él. A magaslaton fekvő rész, az ó város, régi épületekből, szük utczákból áll; az ujváros a tengerparton vonul végig s itt a szemet palotaszerü épületek s jól kövezett széles utczák gyönyörködtetik. Két temploma különösen kitünő: a Mária menybemeneteli, mely márványból gazdagon van épitve, s a sz. Vid temploma. Továbbá itt áll a választékos izlésben épült kaszinó, melynek első emeletében a szinház is van. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fiume (olaszból átvett név), (horvátul Rijeka, németül Sankt Veit am Flaum (elavult), vagy Fiume, latinul Vitopolis, Flumen) város Horvátországban Tengermellék-Hegyvidék megyében. A Kvarner-öböl partján fekvő település az ország legfontosabb kikötője és harmadik legnépesebb városa Zágráb és Split után.
...
A magyarok szempontjából azért is fontos ez a város, mert a Monarchia idején ez volt a legnagyobb kikötője Magyarországnak. Továbbá kisebb megszakításokkal 1776-1918 között Szádrévvel és a környező településekkel együtt a Magyar tengermelléket alkotta, mely a Szent Korona tagja így a Magyar Királyság része volt. A város fénykorát a Monarchia idején élte, melyet magyar korszaknak lehet tekinteni. Számos épületet emeltek ekkor illetve az infrastruktúrát is jelentősen fejlesztették. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fiume
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume 1869-ben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar tengermellékről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fiume
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2701x1735 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella