D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_441_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Téli sétaöltözék
B e s o r o l á s i   c í m : Téli sétaöltözék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párisi divatkép
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : divatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : viselettörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divatruházat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női fejfedő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Téli sétaöltözék. Párisi divatkép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A téli idény megkezdődött ugyan, de eddig még nem volt rá alkalom, hogy a téli divat újdonságait be lehetett volna mutatni. Remek szőrmével bélelt kabátkák, köpönyegek s több efféle téli öltönyminták csak a műtermek kirakataiban láthatók, mert az enyhe időjárás a téliruhát még eddig .fölöslegessé tette. Annyit azonban már most is tudunk, hogy köpönyegek számára a fekete, esetleg sötétkék bársony az egyedüli divatos kelme. Az angol, belga és franczia bársonyok nem csak szépek, hanem egyúttal elég olcsók is. Prém-nek Chinchillet, fekete rókát, végül czobolyt is használnak, a bélést amerikai evetke, vadmacska és róka szőrmékből állítják elő, mely anyagok a khinai bonyodalmak kezdete óta fél áron kaphatók, mert a mennyei birodalombeli vevők a piaczM1 elmaradtak. Megjegyzendő, hogy a bársony köpönyegek szélét és ujjait arany paszománt díszíti, hogy a téli öltöny elől és hátul nagyon hosszú. A most említett arany paszomántos díszítés a divat egyik főkelléke, habár nem minden színű selyem vagy bársony kelméhez illik. Egyébiránt még a fogadóteremben szokásos selyemzubbonyokat is aranynyal díszítik. f A ruhák dereka erősen ki van vágva; magas - majdnem a fej hátsó feléig érő csipke-gallérok, a hónaljnál végződő ujjak, annál sokkal hosszabb fehér bőrkeztyűk divatoznak. A divat iránya külön ben ismét az "Empire" korszak felé közeledik, melyet egy izben már teljesen elhagyott. Mindazon által bizonyos jelek ut3n ítélve, rósz ízlésre valló túlzásoktól nem tarthatunk. A mi a közeli farsang ruháit. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ebéd-öltözék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ebédlő-ruha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1318x1940 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter