D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : diveky_10_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fametszetű illusztrációk "Roelli: Mittag" című daloskönyvéhez (Orell-Füssli-kiadás, Zürich, 1925)
B e s o r o l á s i   c í m : Fametszetű illusztrációk "Roelli: Mittag" című daloskönyvéhez (Orell-Füssli-kiadás, Zürich, 1925)
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Divéky
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1887-1951
V I A F I d : 66147167
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-09-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Divéky József fametszetei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Divéky József : Rosner Károly és Gergely Jenő tanulmányaival
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Grafika, 1930
S o r o z a t : A magyar grafika mesterei ; 1.
T í p u s : művészeti album
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1925
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Zürich
G e o N a m e s I d : 2657896
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fametszetű illusztrációk "Roelli: Mittag" című daloskönyvéhez. (Orell-Füssli-kiadás, Zürich, 1925)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Divéky József grafikus, illusztrátor. A bécsi Képzőművészeti Akadémián, majd a budapesti Iparművészeti Főiskolán tanult. Előbb Brüsszelben, majd 1918-1941 között Svájcban működött. 1945-ben Sopronban telepedett le. 1952-ben Sopronban emlékkiállítást rendeztek műveiből. Művészi hagyatékát a soproni múzeum őrzi. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Címlapvignetta és illusztráció a "Kísértethistóriák" című antológiából (Kner-kiadás, 1917) (E. A. Poe: Ligeia c. novellához)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divéky József : Rosner Károly és Gergely Jenő tanulmányaival
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1328x828 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn