D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szoborpark_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Munkásmozgalmi harcosok emlékműve
B e s o r o l á s i   c í m : Munkásmozgalmi harcosok emlékműve
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Olcsai Kiss
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Herczeg
U t ó n é v : Klára
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : Aladár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Memento Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoborpark
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tanácsköztársaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kun Béla (1886-1939)
V I A F I d : 51709046
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Landler Jenő (1875-1928)
V I A F I d : 85170980
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szamuely Tibor (1890-1919)
V I A F I d : 60178664
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 22. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szamuely Tibor kommunista politikus, újságíró, a Tanácsköztársaság terrorszervezetének vezetője, aki számos embert végeztetett ki statáriális módon. (Forrás: Wikipédia)
K é p a l á í r á s : Munkásmozgalmi harcosok emlékműve
Kun Béla, Landler Jenő, Szamuely Tibor
[Olcsai Kiss Zoltán, Herczeg Klára, Farkas Aladár , 1967, bronz]
VIII. Kun Béla (ma: Ludovika) tér
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest XXII. kerületében található a Szoborpark sajátosan kelet-európai, de a világon is egyedülálló gyűjtemény: a Budapest utcáiról az 1989-90-es rendszerváltozás után eltávolított, a kommunista kultúrpolitikát reprezentáló szobrokat mutatja be. (Forrás: vendegvaro.utazom.com)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emlékmű eredetileg a IX. kerületben a Kun Béla (ma Ludovika) téren állt. A három darab, egyenként kb. 1,6 méter magas bronz domborművön Szamuely Tibor, Kun Béla és Landler Jenő egészalakos portréja látható. Az emlékmű nem az eredeti nagyméretű vasbeton talapzaton, hanem a Szoborparkban megszokott, vörös téglából épített falon áll. (Forrás: kozterkep.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kun Béla (szül. Kohn Béla) újságíró, kommunista politikus, a magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője. Külügyi és hadügyi népbiztos volt. 1920-ban Moszkvába emigrált. (Forrás: Wikipédia) (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Landler Jenő magyar kommunista politikus. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kalamár József mellszobor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn