D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_427_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1900 évi párisi világkiállítás magyar terme
B e s o r o l á s i   c í m : 1900 évi párisi világkiállítás magyar terme
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Huszár-terem
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1853-1928
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Bálint
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1871-1939
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Jámbor
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1869-1955
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületdíszítés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatakép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatajelenet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1900 évi párisi világkiállítás magyar termei
A Huszár-terem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Vasárnapi Ujság ez évi 17-ik száma bőven megemlékezett a párisi kiállítás magyar pavillonjáról, s képben és leírásban ismertette annak terveit. A pavillon azóta Parisban külsőleg csaknem teljesen elkészült és általános érdeklődés tárgya. Loubet, a köztársaság elnöke csak a minap szemlélte meg a kiállítás előkészületeit és a legnagyobb elismeréssel és dicsérettel szólott a magyar pavillon építészeti sikeréről és a kiállítási területen tett látogatása alatt leghosszabban időzött e pavillonban. Most a pavillon belsejének elkészítésére került a sor. Bálint Zoltán és Jámbor Lajos műépítészek már egy esztendeje dolgoztak ezen a legnagyobb csendben; munkájukat csak a kormánybiztosság ismerte, míg aztán e hó 13-án meghívott közönségnek - melynek sorában ott volt a főváros művész és műértő társaságának színe-java - bemutatták saját műtermükben munkálataikat. (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.))

Vágó Pál festő, szül. 1854. Jászapátiban, megh. 1928. Budapesten. Mint a magyar történelmi- és genre-festészet egyik kimagasló alakja, ünnepelt festőink közé tartozott. Különösen híres az 1900. Párisi világkiállítás nagyterme számára festett nagy faliképe: a Huszárság története, melyért a francia becsületrendet is megkapta. Másik híres vászna: a Szegedi árvíz képe, azután a Budavár bevétele 1849, a Magyarok Kiev előtt. Egyike volt a magyar népéletkép-festés legizzóbb magyarságú mestereinek. Hatalmas erejű vászna a Becsületügy a Hortobágyon (két viaskodó bikával), a Vonósnégyes, a Jár a baba, a Víg társaság, a Húsvéti öntözés. Főmunkatársa volt a Magyarok bejövetele és a Bem-Petőfi körképeknek is. Összegyűjtött műveit 1929. a Műcsarnok mutatta be. Münchenben és Párizsban tanult festészetet. Hazatérése után életképeivel, alföldi jeleneteivel rövid idő alatt a legnépszerűbb művészek közé került. Az 1890-es években tevékenyen részt vett a millenáris ünnepség előkészületeiben, az egyik legfoglalkoztatottabb festő volt. Illusztrátorként is dolgozott különböző újságoknak, és az Osztrák-Magyar Monarchiába is számos, különböző műfajú rajzot készített. Legemlékezetesebbek sokalakos, erőteljes zsánerjelenetei: a tusrajzokon lendületes vonalak váltakoznak finomabb rajzolatokkal, jellegzetes stílust kölcsönözve a grafikáknak. (Forrás: http://www.vagopal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Pál: Az 1900 évi párisi világkiállítás magyar terme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1715x1125 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János